Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Topoľčany » turistika » miesto

Miesto, okres Topoľčany

Miesto v okres Topoľčany

V okres Topoľčany sa nachádza 902 kusov miesto.

Miesto, okres Topoľčany:, 1 z 16

Stočky, Hlavinka, Kračiny, Konopnice, Na kobelu, Pod Tomanovou, Bednárová, Nad mlynom, Pod mlynom, Panský hon, Longoš, Citrová osada, Pod záhradami, Horné záhumenice, Horné Funduše, Pažiť, Špice, Belesové lúky, Dvorec, Za hostincom, Doliny, Horné záhumnie, Kopanice, Betlehem, Konopnice, Pánska tabla, Pod topoľmi, Karlov dvor, Izát, Chrenovec, Jacovské, Pod hôrkou, Mlakyty, Hlavinka, Za cintorínom, Kapustnice, Záhumnie, Pod Hliníkom, Nové mlyny, Bojnianka, Pod hlbokou cestou, Starý majer, Priehon, Na doline od radošinského chotára, Pánske tably, Kuriálne hory, Kamenice, Nad mašinou, Záhumenice, Kormán, Pod dolnými vŕškami, Nemečky, Podháj, Pri kríži, Prieloh, Doliny pod pažiťami, Rybník, Bukovina stráň, Kračiny a kliny, Za záhradami

Miesto, okres Topoľčany:, 2 z 16

Pod zámkom, Rakytina, Nákle, Pod hájom, Nad lúčkami, Topole, Maleništia, Pánske hory, Nad Majtanovu, Slivničný vrch, Dolinky, Na medziach, Do jarkov, Žure, Lipina, Dolné Brody, Pod Vaníkovou, Za jazerskými humnami, Pod babkou, Nad hlbokým jarkom, Tomanová, V lazoch na cestu, Kutina, Panské lánice, Slivnica, Maňov vŕšok, Hontová, Brezina, Pánske table, Beňovská, Osičie, Staré vinohrady, Bukovina, Myslíková, Pod priekopou, Za vrchom, Dráhy, Šiškovec, Na pieskoch, Repniská, Chlapov jarok, Biela Bukovina, Javorina, Lužný lesík, Michalová, Pod Košútom, Nad mlynom, Hrabový vŕšok, Lánice, Kopanice, Polánky, Prostredné lúky, Komnianske lúky, Horné Brody, Nad Brodami, Kút, Pri mlyne, Pasienok, Cankertovica, Vyše hradskej

Miesto, okres Topoľčany:, 3 z 16

Repíková, Cvik, Pátriková, Holý Vrch, Ladová, Na kútoch, Stoky, Breziny, Kačerica, Komnianske, Viničné, Kucina, V Suchom, Sklad, Pánske, Lúky, Horné lúky, Panský hon, Urbár, Osikový háj, Piesočnica, Bariny, Vyše ripňanskej cesty, Zadné hony, Konopniská, Vinohrady, Urbárske pasienky, Pri remízke, Pri vŕbe, Dlhé hony, Panské, Medzi valmi, Druhé hony, Za Poliakom, Dolné pole, Pri objekte, Lúky, Panské medzi vodami, Krtovská, Širočina, Konopnice, Briežky, Teľací kruh, Nad jarkom do blesovskej cesty, Vrata, Nad blesovskou cestou, Lazy, Malé Hruštie, Niže hradskej, Niže hradskej od obdokovského, Lány, Plieška, Lúky, Kráľovica, Žľaby, Horné lúky, Kálniky, Selec, Vyše hradskej, Dolné lúky

Miesto, okres Topoľčany:, 4 z 16

Bartašovské, Lúky, Koncové, Slopka, Rybník, Pod Chrenovským, Diely nad cestou, Do Vaňovca, Na dvorskom, Veľké Hruštie, Za pajtou, Rajniakova, Taricová, Dolné rybníky, Pri cintoríne, Dlžiny, Horné vinohrady, Nad dielnym hájom, Od obsolovského, Červenica, Od nemčickej cesty, Pod Zbychovom, Dolné Krúžky, Za záhradami, Lazy, Borinky pri Jedline, Diely pod cestou, Kulifajky, Niže blesovskej cesty, Kopanice, Pod Uridanským hájom, Škôlka, Uridanský háj, Nad rúbanicou, Kapustnice, Závodie a Nad lazmi, Panský háj, Jedlina, Za cintorínom, Jazviny nad dolnými lúkami, Pod Červenicou, Stará hora, Štvrte na chotári, Nad lúkami, Pri studničke, Dlžiny, Viecha, Vinohrádky, Horné lúky, Záhumnie, Medzi jarkami, Oltvane, Horné Záhumnie, Stredný hon, Ležište, Vinohrady, Nad starým hájom, Pažitie, Pod Rochonkou, Rúbanica

Miesto, okres Topoľčany:, 5 z 16

Rochonka, Horné Krúžky, Jančeková, Nová Pláň, Za Bockovým jarkom, Horné bariny, Mackovská, Chocina, Pod hliníkom, Medzi vinohradmi, Kračiny pod dolinkami, Za kostolom, Horné diely, Kruhy, Germance, Stračiny do širokej cesty, Klčoviny, Diely vyše hradskej, Od kovarskej medze pod starými vinohradmi, Vysoký krov, Horné záhumenice, Nad mlynom a slatina, Na stračine, Kopanice pod hájom, Surdok, Doliny, Pri vŕbach od mestkého, Lahne, Pri lipke, Dlhé, Hlaviny, Dielce, Kuracia hora, Podhorňa, Klčoviny, Horé lúky, Pasienky, Novosady, Kuchyňa, Lúky, Pohorňa, Lúky, Kopanice, Kapitulské, Kratiny, Za Dršňou, Nadháje, Farské, Lúky, Hruštie, Pod hradskou, Dolné pole, Dlhé, Nad vinicami, Hofierska, Lúky, Diely od radošinského chotára, Lažteky, Korytištia, Panské table

Miesto, okres Topoľčany:, 6 z 16

Prostredná hora, Červenačky, Luhy, Kurta horky, Mancickov, Od bzinského chotára, Záhumnie, Za majerom, Panské od Bošian, Diely, Breziny, Kruh, Podhájištia, Horňanské, Dolné lúky, Dolné háje, Pri hruške, Horné diely, Kutina, Pri kruhu, Nad kruhom, Prílohy, Záhumnie, Dolné štvrtky, Panské hory, Záhumenice, Dolné Lúčky, Luh, Záhorčie, Vagaše, Chrústové, Horné lúky, Za jarkom, Sedliská, Štepy, Dolné Breziny, Dolné ortáše, Barácke, Godola, Na špici, Štompárka, Od Bošanov, Náplavy, Starý háj, Kračiny, Lomeč, Pri hore, Horné pasienky, Štummerová hora, Konopnica, Ádlerka, Na kameni, Za starým vrchom, Chrástočka, Roviny, Prostredné štvrtky, Nevtáky, Ardanovské lazníky, Blatnica, Hudcov vrch

Miesto, okres Topoľčany:, 7 z 16

Rakovinský jarok, Cerový háj, Od Bošian, Háj, Barančiar, Od ardanovského, Stortiny, Seč, Dudkova hora, Noviny, Panský hon, Pod orechami, Ďurčina a trstnaté, Dolné záhumnie, Brehy, Na závodie, U višieňky, Nové sady, Horné a prostredné Lahne, Panské, Horný Petrovič, Za vŕbami, Kliny, Dolné Chlebany, Lipovník, Bočiny, Zarúbanica, Urbárske hory, Vinice, Žrebíky, Sihoť, Pirta, Krátke háje, Panské hory, Prostredné, Dolné diely, Záhumnie, Vinohrady na dolinkách, Tále, Kopanice od dvora, Brezina, Hranča, Orvište, Pri starej hore, Tobolky, Diely od šalgovského, Horné štvrtky, Medzi vodami, Diely, Pod hrabinou, Kútne lúky, Podjarčie, Za Zádvorím, Jarošová, Ostrý vrch, Na ulici, Dolné záhumie, Lúky na zemiach, Prílohy a kratiny, Horný háj

Miesto, okres Topoľčany:, 8 z 16

Lúžtek, Tŕstie, Panská tabla, Dolný Andel, Koryto, Dekanova, Kunová, Kapitulská, Kopanica, Kobyla, Prostredné lúky, Nad panským, Jahoda, Pod horou, Dršňa, Dolné Záhumenice, Humniská, Nad Richtárskou, Laziny, Breh, Kamenice, Boťanovské, Chudobinec, Nad hlbokou cestou, Dielce, Močiar, Diely, Nad lúky, Diely do Hôrky, Vinohrady nad cestou, Od Orešian, Listy, Pod Vincúrom, Diely, Dolný háj, Lazy, Manna, Klesniny, Panská hora, Dielce, Koričiny, Cudeniny, Za vodou, Vinica, Lúky, Pažitie, Pod kopcom, Štepnica, Horné farské a kostolné, Dolné diely, Pažiť, Stará hora, Škôlka, Kopanice pri mlyne, Panské hony nad cestou, Pindeš, Slatina, Od svrbického chotára, Nový Dvor, Blatina

Miesto, okres Topoľčany:, 9 z 16

Dlhé Lúky, Prostredné pole, Žabica, Panské boriny, Brehy, Kráčiny, Nákolné, Piesky, Vinohrady pod cestou, Nad pasienkom, Horné Záhumnie, Lipnický Ortáš, Panské hony, Lahne pri chotári, Od ripňanského chotára - vinohrady, Karpaty, Nad lúkami, Krajčovičovské, Malá kútna, Panské od šalgovského, Baňa, Za Lovrantom, Pod hájom, Belesové lúky, Panská, Repovská, Stará hora, Štepný háj, Panské, Diely, Naklo, Do Lišne, Donát, Uhličné, Horné lazy, Kamenná, Pod cerovým hájom, Pod hájom, Hruštie, Stanovištia, Stráne a úboč, Malé diely, Pri troch krížoch, Za pivovarom, Kruh, Medzi járky, Pod hájom, Od ratnovského a ardanovského chotára, Záhrady, Hruštie, Podvalie, Sihote, Opálená, Pod kukučinou, Panské pole, Za starou cestou, Pažite a Podvornice, Mole, Vlčia skala, Pláne, Sedlištia

Miesto, okres Topoľčany:, 10 z 16

Od ludanického, Pod višňami, Hájiky, Staré vinohrady, Pažite, Klče, Obecná hora, Diely za matulkou, Kopanice na doline, Lehne, Horné pole, Malé humná, Veľká kutňa, Uhlište, Banákové lazy, Dlhé vinohrady, Stará Radošinka, Šášie, Dolný Petrovič, Novosady, Konopnice, Baraniny, Jochy, Kostolná, Nižné diely, Lány, Chotáre, Liahne, Diely, Brehy pastvina, Hôrka nad cestou, Hrášková, Pri hradskej, Čepúchy, Pod panskov pláňou, Luknišove lány, Dolné lúky, Medzi cestami, Niže kostola, Vedľa vinohradskej cesty, Diely, Pod Klenovou, Háj, Od studničky, Hajdúsky jarok, Na jame, Diely niže dediny, Predky, Pri kľačanskom mlyne, Od hradskej, Vinohrady, Vítkovce, Zálučie, Široké lúky, Chocina, Sášske brehy, Pod hrabovým hájom, Solčianske lúky, Háj, Humništia

Miesto, okres Topoľčany:, 11 z 16

Vinohrady, Vinohrady pod Jahodou, Lažteky, Štvrtý hon, Dvorská, Lazy, Suché, Lazy, Pasienky, Hliny, Od výmoľa pod zámkom, Pri hornom mlyne, Zadné hony, Pri drieni, Za vinohradmi, Od urminského, Kostolné, Lúky na Seče, Od Dvoranského, Starý háj, Stredné hony, Čížovec, Kriačiny a Dielce, Od streďanského, Medzi výmolmi, Kostolné, Kameničky, Dolné Žrebíky, Farské, Pod panskou pláňou, Pažiť, Kovačovské, Vrchné diely, Pod vinohrady, Horné záhumnie, Višne, Nad lazinami, Vinohrady, Medzi vodami, Prostredné pole, Medzi vodami, Pusté vinohrady a Staré kopanice, Pri cintoríne, Urbár, Seče, Hrabový háj, Od nemčického, Horné kruhy, Kľačany, Za bahnom, Veľké diely, Dlhé, Horné turnusy, Dolné závršie, Dolné lúky, Od kostola po Novosady, Horné Žrebíky, Pod hájom, Za cintorínom, Pereš

Miesto, okres Topoľčany:, 12 z 16

Klčovany, Za pajtami, Pod skalou, Niže Koziny, Diely nad lúkami, Za brehmi, Potôčky, Kopanice, Kratiny nad orechami, Cerovina, Stáňa a Soláre, Kratiny pod Hrachovišťami, Chmeľnica, Vinohrady, Dolna Drsna, Hribné, Hradská lúka, Za košiarom, Panašová, Podháj, Od Práznovského chotára, Nad a pod palirnou, Potôčky, Tehelňa, Dlžiny, Dolné potôčky, Korytiny, Kráčiny, Sedlištia, Nové vinohrady, Mlynské, Dolné lúky, Pod hájom hrabovým, Rovné zeme, Široké lúky, Obora, Štoliny, Noviny, Alžbetin majer, Klikova, Úzke, Za Dubnicou, Kopánky, Kukučina, Potočné, Panský hon, Záhumenice, Hrachovisko, Od Nemčického, Na dielčom jarku, Diely, Kapustnice, Pieskový hon, Dolné kruhy, Dielce, Nový svet, Vyše horného potoka, Do dvoranskej cesty, Kopanice nad vinohradmi, Boriny, Urbársky háj pri Duchonke

Miesto, okres Topoľčany:, 13 z 16

Staré vinohrady, Duchonka, Niže príhona, Farská Viecha, Kaštieľ, Od Kľačanského majera, Nad borinou, Panské table, Borina, Dyňový vrch, Rajčianske, Dolinky, Panské tably, Stredné diely, Horné diely, Za ihriskom, Pod stokom, Pri kaplnke, Od Nemečiek doliny, Vŕšky, Na brehoch, Od cesty po rieku Nitru, Tretí klas, Dolné Klčovany, Tmaté, Urbársky pasienok, Hájik, Vinohrady, Pod vinohradmi, Boriny, Kopanice pod vinohradmi, Turnus za Hliníkom, Prostredné hony, Barište, Na Minichovej studni, Niže hradskej, Horná lúka, Dolné štvrte, Pod Starým hájom, Urbárske hory, K štitárskej hradskej, Tabašov kút, Za babiným jarkom, Nad Sedlišťami, Pod trním, Bojnianka, Halgaška, Staré vinohrady, Do novej cesty, Nad cerým hájom, Dlhá do Hliníka, Podlužany, Kráčiny, Pálenica, nad cestou, Kolečníky, Seče, Vinohrady, Kopanice, Klčovnice

Miesto, okres Topoľčany:, 14 z 16

Podkostolné, Nad vinicami, Pod Zálučím, Lázečky, Vaňovec, Lazy pod cestou, Nad sekanicami, Do hájika, Klčoviny, Chrástočky, Brodky, Vyše dediny, Kruhy, Kľačanský majer, Streďanské štvrte, Vrchy, Koziny, Kamienka, Stará hora, Rybník, Sekanice, Topoly, Vyše vinohradov, Okolo kľačanského majera, Vinohrad, Štvrte, Nad mlynom, Kľačanské brehy, Dielce, Pod kruhom, Farské a kostolné, Okšov Mlyn, Závršina, Na panskom, Horné diely, Nad pustými lúčkami, Dolné diely, Novosady, Močiare, Kratiny pod orechami, Hradská, Na kruhu, Za humnami, Viecha, Komnianska, Lazinky, Nad Kolečníkmi, Koprovníky, Hliník, Vinice, Dolné panské hony, Trnovište, Železnica, Seč, Zveratiská, Roviny, Vinice, Vlčie kúty, Borinský vrch, Panské lány niže hradskej

Miesto, okres Topoľčany:, 15 z 16

Močiar, Lesiny, Kalinovce, Doliny, Vinohrady, Háje, Mladý les, Na trsteníku, Horáreň, Čížovec, Hony vyše hradskej, Horné panské hony, Lazy, Bojnianske lúky, Prostredné, Krížnice, Pláne, Čižovec, Starý háj, Babica, Štvrte nad kostolom, Cerhové, Valy, Lazy pod Rakytovcom, Štvrte nad Mandúchovými, Pod piesočnicou, Pri hruške, Vartovka, Predné lúky, Dolné kopanice, Horné lúky, Koryto, Vrchy, Pod borinami, Neftáky, Nad fundušami, Slivnica, Starý vrch, Za kláštorom, Sihoť, Dubodiel, Obecné háje, Kopanica, Horné Mlyny, Prívrat, Kamenný vrch, Pri hornom Čížovci, Veľké lazy, Kokošová, Na Homoličkách, Prietrže, Malý Gból, Veľký Gból, Kamence, Pri sade, Veľká dolina, Bojnianka, Panské lány vyše hradskej, Lazy pod Rakytovcom, Pri jarku

Miesto, okres Topoľčany:, 16 z 16

Mladý háj, Lúky

miesto inde

Prašice (94x), Bojná (83x), Podhradie, okres TO (74x), Radošina (66x), Solčany (54x), Tvrdomestice (51x), Preseľany (49x), Urmince (48x), Topoľčany (40x), Tesáre (38x), Malé Dvorany (35x), Dvorany (34x), Súlovce (32x), Nitrianska Streda (32x), Nemečky (30x), Kuzmice (30x), Šalgovce (30x), Nitrianska Blatnica (28x), Oponice (28x), Veľké Dvorany (27x), Svrbice (27x), Práznovce (26x), Krušovce (26x), Nemčice (26x), Norovce (23x), Ludanice (22x), Malé Ripňany (22x), Blesovce (21x), Solčianky (21x), Čermany (21x)
miesto v Prašice
miesto v Bojná
miesto v Podhradie, okres TO

Podobné, okres Topoľčany:

1026x turistika, 902x miesto, 45x orientačný bod, 29x turistické informácie, 9x poľovnícky posed, 9x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 8x prístrešok, altánok, 4x strom, 3x studňa, 2x miesto na piknik, 2x chranený strom, 2x komín, 1x atrakcia, 1x ZOO, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Topoľčany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-topolcany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.