Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Topoľčany » turistika » miesto

Miesto, okres Topoľčany

Miesto v okres Topoľčany

V okres Topoľčany sa nachádza 890 kusov miesto.

miesto inde

Prašice (91x), Bojná (80x), Podhradie (74x), Radošina (64x), Solčany (53x), Tvrdomestice (51x), Preseľany (49x), Urmince (47x), Topoľčany (39x), Tesáre (38x), Malé Dvorany (33x), Dvorany (32x), Súlovce (32x), Nitrianska Streda (31x), Nemečky (30x), Kuzmice (30x), Šalgovce (30x), Nitrianska Blatnica (28x), Oponice (28x), Veľké Dvorany (27x), Svrbice (27x), Práznovce (26x), Krušovce (26x), Nemčice (25x), Norovce (23x), Ludanice (22x), Kovarce (22x), Malé Ripňany (22x), Blesovce (21x), Solčianky (21x)

Miesto, okres Topoľčany:, 1 z 15

Lažteky, Pod vinohradmi, Nová Pláň, Pereš, Panské table, Pasienok, Borinský vrch, Pod Zbychovom, V Suchom, Nad sekanicami, Lazy, Horné turnusy, Pod Uridanským hájom, Za cintorínom, Vinohrady, Kurta horky, Od Dvoranského, Kráčiny, Pažite a Podvornice, Belesové lúky, Zarúbanica, Kráčiny, Pod Košútom, Za cintorínom, Horné lúky, Pri kruhu, Hlaviny, Sihoť, Starý vrch, Dolné kruhy, Ležište, Štvrte, Korytištia, Kračiny pod dolinkami, Hrachovisko, Lúžtek, Rajčianske, Pri sade, Vinohrady na dolinkách, Hôrka nad cestou, Horné záhumenice, Jahoda, Vinohrady, Starý háj, Stráne a úboč, Horná lúka, Nad hlbokou cestou, Štompárka, Breh, Kaštieľ, Jochy, Kruh, Lúky, Halgaška, Od ardanovského, Od kostola po Novosady, Koričiny, Pasienky, Za starou cestou, Starý majer

Miesto, okres Topoľčany:, 2 z 15

Nad hlbokým jarkom, Kapitulské, Do jarkov, Vinohrad, Na dielčom jarku, Lažteky, Dlžiny, Pohorňa, Dolné lúky, Panská hora, Kopanice pod vinohradmi, Pri cintoríne, Kuracia hora, Beňovská, Vinohrady, Klčovnice, Na stračine, Ďurčina a trstnaté, Na Homoličkách, Nad rúbanicou, Hrášková, Kucina, Dlžiny, Cincilák, Kratiny pod orechami, Urbárske hory, Za Poliakom, Brehy, Borinky pri Jedline, Viničné, Vartovka, Doliny, Diely za matulkou, Horné záhumnie, Nad pustými lúčkami, Jacovské, Lúky, Hribné, Od ratnovského a ardanovského chotára, Kopanice od dvora, Od svrbického chotára, Mancickov, Niže Koziny, Panská tabla, Nad dielnym hájom, Za Dubnicou, Lužný lesík, Na dvorskom, Lúky na zemiach, Konopnice, Kobyla, Dolné diely, Lazinky, Urbár, Vinice, Kamence, Podvalie, Pindeš, Luknišove lány, Od Nemečiek doliny

Miesto, okres Topoľčany:, 3 z 15

Panský hon, Za pivovarom, Hofierska, Od studničky, Horné pole, Stoky, Streďanské štvrte, Boťanovské, Pod Hliníkom, Nad kruhom, Bartašovské, Prostredné, Červenačky, Pod kopcom, Na doline od radošinského chotára, Za jarkom, Sklad, Kostolné, Nad mašinou, Pieskový hon, Diely, Záhumenice, Dlhé hony, Dlhé Lúky, Pri hruške, Pri hradskej, Priehon, Bednárová, Nad mlynom a slatina, Dolné závršie, Kútne lúky, Koprovníky, Stredný hon, Chmeľnica, Čižovec, Pod hrabovým hájom, Kopanice nad vinohradmi, Kratiny, Zveratiská, Farské, Záhumenice, Horné záhumenice, Malé Hruštie, Na ulici, Dolné Lúčky, Pod Zálučím, Za vŕbami, Medzi vodami, Pri cintoríne, Čížovec, Malý Gból, Dráhy, Potôčky, Dolné Klčovany, Repíková, Vinohrádky, Sihote, Diely, Prietrže, Kriačiny a Dielce

Miesto, okres Topoľčany:, 4 z 15

Kačerica, Osičie, Za Dršňou, Horný háj, Niže hradskej, Vítkovce, Panské medzi vodami, Niže príhona, Kamienka, Hony vyše hradskej, Tretí klas, Šášie, Laziny, Lúky, Kračiny, Podhájištia, Panské hory, Hliník, Kopanice, Dolný Petrovič, Tále, nad cestou, Veľká dolina, Boriny, Dlhé, Kľačany, Lazy, Rúbanica, Sihoť, Škôlka, Malé diely, Do Lišne, Lazy, Dolinky, Pusté vinohrady a Staré kopanice, Vagaše, Štepnica, Panské od Bošian, Seče, Nový svet, Kálniky, Lahne, Germance, Brodky, Stará hora, Nové sady, Luh, Červenica, Javorina, Mladý les, Medzi járky, Horné vinohrady, Bukovina stráň, Veľké diely, Taricová, Naklo, Kukučina, Štummerová hora, Vyše vinohradov, Pri objekte

Miesto, okres Topoľčany:, 5 z 15

Horé lúky, Nákle, Pod kruhom, Za pajtou, Ladová, Polánky, Záhumnie, Ardanovské lazníky, Slivničný vrch, Panská, Repovská, Pod hájom, Pánske, Močiare, Nad mlynom, Lázečky, Za košiarom, Kopanica, Širočina, Kút, Krtovská, Kopanice na doline, Slatina, Okšov Mlyn, Maňov vŕšok, Záhrady, Stará hora, Horné a prostredné Lahne, Belesové lúky, Kopanice, Humništia, Chrústové, Od kovarskej medze pod starými vinohradmi, Karlov dvor, Konopnica, Farská Viecha, Dlžiny, Pri kľačanskom mlyne, Stortiny, Medzi vodami, Rakovinský jarok, Hranča, Horné Funduše, Nad fundušami, Orvište, Panské boriny, Diely, Od výmoľa pod zámkom, Predky, Maleništia, Pod vinohrady, Kruhy, Kruh, Horné diely, Nad lazinami, Luhy, Nad lúčkami, Stračiny do širokej cesty, Vysoký krov, Nad vinicami, Záhumnie

Miesto, okres Topoľčany:, 6 z 15

Nad lúky, Kokošová, Kopanice, Veľký Gból, Chotáre, Solčianske lúky, Nad cerým hájom, Nad Richtárskou, Pri drieni, Do Vaňovca, Pažiť, Lazy pod Rakytovcom, Urbársky pasienok, Dolné Breziny, Nad mlynom, Dolné Brody, Na pieskoch, Pod hájom, Dubodiel, Panský háj, Barančiar, Pod panskov pláňou, Kľačanský majer, Veľké Hruštie, Za humnami, Pri mlyne, Dolné štvrte, Slopka, Pod piesočnicou, Klčovany, Pod dolnými vŕškami, Dolinky, Staré vinohrady, Vinica, Lipovník, Za Lovrantom, Breziny, Diely od šalgovského, Niže hradskej od obdokovského, Lomeč, Veľké lazy, Háje, Panské, Prílohy, Komnianske lúky, Nové mlyny, Koryto, Podháj, Panské tably, Zadné hony, Sášske brehy, Konopnice, Pod Rochonkou, Vrchy, Dudkova hora, Hrabový vŕšok, Pirta, Pažitie, Horné bariny, Rybník

Miesto, okres Topoľčany:, 7 z 15

Čepúchy, Pláne, Klčoviny, Kopanice, Rochonka, Vinice, Nad jarkom do blesovskej cesty, Panské table, Cvik, Lúky, Diely, Staré vinohrady, Pažite, Repniská, Dolné Záhumenice, Neftáky, Panské lánice, Pánske tably, Na kútoch, Štoliny, Žabica, Doliny, Žrebíky, Lipnický Ortáš, Kapustnice, Pod panskou pláňou, Pod Klenovou, Nad Majtanovu, Stará hora, Bojnianske lúky, Medzi výmolmi, Ádlerka, Niže hradskej, Sekanice, Komnianske, Horné farské a kostolné, Na závodie, Klikova, Močiar, Dlhé, Kamenice, Hudcov vrch, Rakytina, Horné Žrebíky, Viecha, Staré vinohrady, Medzi vinohradmi, Blatina, Mlynské, Doliny, U višieňky, Pod skalou, Kamenná, Pod Chrenovským, Obora, Panské pole, Horné lúky, Prostredné, Kostolné, Dolné pole

Miesto, okres Topoľčany:, 8 z 15

Vinohrady nad cestou, Nákolné, Godola, Panský hon, Kunová, Pri kaplnke, Cerový háj, Bukovina, Od bzinského chotára, Horný Petrovič, Od nemčického, Sedlištia, Listy, Za pajtami, Pod hliníkom, Dolné lúky, Brehy, Kormán, Pod hájom hrabovým, Vinohrady, Lipina, Lehne, Pod Tomanovou, Štvrte nad kostolom, Višne, Vinohrady, Uhličné, Hruštie, Kráčiny, Nad mlynom, Sedliská, Diely do Hôrky, Stredné hony, Pažiť, Urbárske hory, Vŕšky, Humniská, Kráľovica, Štepy, Dolné záhumnie, Horné Záhumnie, Dvorec, Hradská, Nad lúkami, Pod priekopou, Od Práznovského chotára, Močiar, Pod hájom, Lahne pri chotári, Lazy pod cestou, Pod Starým hájom, Horné Brody, Kutina, Dolný háj, Na jame, Prostredné hony, Topole, Pod hradskou, Liahne, Jančeková

Miesto, okres Topoľčany:, 9 z 15

Za majerom, Nad Sedlišťami, Koziny, Nový Dvor, Podháj, Urbársky háj pri Duchonke, Hontová, Duchonka, Boriny, Pod zámkom, Pri vŕbach od mestkého, Pod trním, Novosady, Jazviny nad dolnými lúkami, Záhumnie, Kuriálne hory, Vinohrady pod cestou, Horné diely, Starý háj, Pri hornom Čížovci, Kameničky, Lúky, Diely nad cestou, Novosady, Horné lazy, Cerhové, Náplavy, Pod babkou, Nad Kolečníkmi, Pod borinami, Chrástočky, Hajdúsky jarok, Pažiť, Mackovská, Pod topoľmi, Ostrý vrch, Na medziach, Rybník, Pod horou, Dielce, Krížnice, Chlapov jarok, Dolné diely, Alžbetin majer, Pri hruške, Diely, Závršina, Surdok, Pláne, Horné štvrtky, Dolné štvrtky, Za kostolom, Kostolná, Tmaté, Nad Brodami, Klesniny, Potočné, Vlčie kúty, Lúky, Kruhy

Miesto, okres Topoľčany:, 10 z 15

Pažitie, Od Orešian, Od urminského, Pánske hory, Dolné rybníky, Dlhé, Pod záhradami, Dolné kopanice, Kopánky, Vinohrady pod Jahodou, Vlčia skala, Vinohrady, Pri studničke, Horné Mlyny, Dolné Krúžky, Horné záhumnie, Cudeniny, Kapitulská, Rajniakova, Koryto, Prílohy a kratiny, Biela Bukovina, Mlakyty, Dekanova, Za záhradami, Teľací kruh, Veľká kutňa, Nad blesovskou cestou, Od ripňanského chotára - vinohrady, Za starým vrchom, Mladý háj, Záhorčie, V lazoch na cestu, Chocina, Hruštie, Lány, Prostredné pole, Dlhé vinohrady, Podhorňa, Úzke, Lesiny, Cerovina, Stáňa a Soláre, Trnovište, Korytiny, Nižné diely, Diely niže dediny, Baraniny, Pod Červenicou, Pánska tabla, Vrchné diely, Škôlka, Hradská lúka, Panské hony nad cestou, Vaňovec, Cankertovica, Horné lúky, Vedľa vinohradskej cesty, Tabašov kút, Zálučie, Urbár

Miesto, okres Topoľčany:, 11 z 15

Záhumnie, Dolné pole, Tomanová, Brezina, Kračiny a kliny, Do novej cesty, Komnianska, Panské, Panský hon, Na trsteníku, Tŕstie, Vinohrady, Lúky, Longoš, Dolné záhumie, Za vodou, Žľaby, Oltvane, Baňa, Myslíková, Michalová, Doliny pod pažiťami, Na kameni, Za záhradami, Hájik, Noviny, Obecné háje, Za Zádvorím, Malé humná, Pod višňami, Uhlište, Pod Vincúrom, Lazy, Druhé hony, Štvrte na chotári, Lazy, Nad starým hájom, Pri troch krížoch, Dielce, Horáreň, Dielce, Dolné diely, Horné Záhumnie, Šiškovec, Izát, Podkostolné, Konopniská, Pri kríži, Panské hory, Od Bošian, Novosady, Klče, Diely vyše hradskej, Vinohrady, Podjarčie, Za bahnom, Starý háj, Stredné diely, Hájiky, Za brehmi

Miesto, okres Topoľčany:, 12 z 15

Lazy, Mole, Lúky, Pri lipke, Od Kľačanského majera, Stočky, Plieška, Nad borinou, Štvrtý hon, Kliny, Barište, Panské hony, Holý Vrch, Horné panské hony, Kalinovce, Široké lúky, Za babiným jarkom, Dielce, Suché, Topoly, Borina, Banákové lazy, Piesočnica, Malá kútna, Horné kruhy, Jarošová, Za Bockovým jarkom, Široké lúky, Staré vinohrady, Stanovištia, Chocina, Vrchy, Dielce, Diely, Donát, Farské a kostolné, Hliny, Okolo kľačanského majera, Dyňový vrch, Pánske table, Bariny, Háj, Za jazerskými humnami, Tehelňa, Na kruhu, Za vinohradmi, Prostredné lúky, Vyše horného potoka, Prostredné pole, Pod stokom, Brehy pastvina, Od hradskej, Pod hrabinou, Kopanice pri mlyne, Chrástočka, Medzi cestami, Podlužany, Za cintorínom, Od ludanického, Konopnice

Miesto, okres Topoľčany:, 13 z 15

Krátke háje, Vyše hradskej, Na špici, Betlehem, Kopanice pod hájom, Panašová, Horné Krúžky, Pod orechami, Opálená, Pod hájom, Žure, Prostredná hora, Seč, Valy, Nadháje, Pri starej hore, Nevtáky, Babica, Prieloh, Špice, Uridanský háj, Urbárske pasienky, K štitárskej hradskej, Hruštie, Háj, Lúky, Nad lúkami, Vyše dediny, Dolné potôčky, Vinice, Dolné Žrebíky, Diely nad lúkami, Turnus za Hliníkom, Dolna Drsna, Pod mlynom, Horné pasienky, Kratiny pod Hrachovišťami, Za vrchom, Niže kostola, Od streďanského, Citrová osada, Seč, Piesky, Panský hon, Horné lúky, Briežky, Osikový háj, Lúky, Na Minichovej studni, Závodie a Nad lazmi, Od Nemčického, Prívrat, Diely, Nad panským, Krajčovičovské, Pálenica, Pri remízke, Niže blesovskej cesty, Od obsolovského, Kolečníky

Miesto, okres Topoľčany:, 14 z 15

Diely pod cestou, Vyše ripňanskej cesty, Nad pasienkom, Vyše hradskej, Pod hlbokou cestou, Dolné panské hony, Brezina, Seče, Dolné Chlebany, Kulifajky, Za kláštorom, Manna, Horňanské, Za ihriskom, Chudobinec, Roviny, Horné diely, Stará hora, Dolné lúky, Bočiny, Do dvoranskej cesty, Chrenovec, Tobolky, Selec, Noviny, Pri hornom mlyne, Kapustnice, Kračiny, Konopnice, Prostredné štvrtky, Dolné háje, Horné lúky, Kamenný vrch, Dlhá do Hliníka, Roviny, Rovné zeme, Pod hôrkou, Kľačanské brehy, Kopanice, Obecná hora, Nemečky, Kuchyňa, Pod kukučinou, Sedlištia, Vrata, Panské lány niže hradskej, Kamenice, Lazy pod Rakytovcom, Breziny, Dolné lúky, Farské, Dolné ortáše, Záhumenice, Klčoviny, Panské lány vyše hradskej, Nad vinicami, Dvorská, Medzi valmi, Koncové, Záhumnie

Miesto, okres Topoľčany:, 15 z 15

Háj, Pátriková, Pod cerovým hájom, Lánice, Kopanice, Od Bošanov, Jedlina, Nad a pod palirnou, Od cesty po rieku Nitru, Panské od šalgovského, Pri jarku, Lány, Na panskom, Barácke, Kratiny nad orechami, Štvrte nad Mandúchovými, Klčoviny, Pri vŕbe, Nové vinohrady, Dolné lúky, Na brehoch, Kopanica, Pri hore, Viecha, Zadné hony, Medzi jarkami, Diely, Od nemčickej cesty, Prostredné lúky, Diely od radošinského chotára, Karpaty, Dolný Andel, Horné diely, Kovačovské, Pod Vaníkovou, Vinohrady, Panské, Hrabový háj, Pasienky, Za hostincom, Kutina, Lúky na Seče, Medzi vodami, Kapustnice, Štepný háj, Predné lúky, Do hájika, Na kobelu, Rybník, Pod hájom

miesto inde

Prašice (91x), Bojná (80x), Podhradie (74x), Radošina (64x), Solčany (53x), Tvrdomestice (51x), Preseľany (49x), Urmince (47x), Topoľčany (39x), Tesáre (38x), Malé Dvorany (33x), Dvorany (32x), Súlovce (32x), Nitrianska Streda (31x), Nemečky (30x), Kuzmice (30x), Šalgovce (30x), Nitrianska Blatnica (28x), Oponice (28x), Veľké Dvorany (27x), Svrbice (27x), Práznovce (26x), Krušovce (26x), Nemčice (25x), Norovce (23x), Ludanice (22x), Kovarce (22x), Malé Ripňany (22x), Blesovce (21x), Solčianky (21x)
miesto v Prašice
miesto v Bojná
miesto v Podhradie, okres TO

Podobné, okres Topoľčany:

890x miesto, 99x orientačný bod, 41x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 11x prístrešok, altánok, 10x vodárenská veža, 9x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 4x ohnisko, 4x studňa, 2x ZOO, 2x chranený strom, 2x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Topoľčany

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-topolcany.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.