Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Topoľčany » turistika » miesto

Miesto, okres Topoľčany

Miesto v okres Topoľčany

V okres Topoľčany sa nachádza 903 kusov miesto.

Miesto, okres Topoľčany:, 1 z 16

Hlavinka, Konopnice, Stočky, Kračiny, Pod Tomanovou, Na kobelu, Bednárová, Nad mlynom, Panský hon, Pod mlynom, Longoš, Pod záhradami, Citrová osada, Horné Funduše, Horné záhumenice, Pažiť, Špice, Za hostincom, Belesové lúky, Dvorec, Pod topoľmi, Horné záhumnie, Pánska tabla, Kopanice, Doliny, Konopnice, Betlehem, Karlov dvor, Hlavinka, Jacovské, Pod hôrkou, Mlakyty, Chrenovec, Izát, Za cintorínom, Kapustnice, Záhumnie, Pod Hliníkom, Nové mlyny, Bojnianka, Pod hlbokou cestou, Starý majer, Záhumenice, Kormán, Nemečky, Kuriálne hory, Pod dolnými vŕškami, Nad mašinou, Na doline od radošinského chotára, Pánske tably, Priehon, Podháj, Kamenice, Bukovina stráň, Slivnica, Nad Majtanovu, Na medziach, Staré vinohrady, Nad hlbokým jarkom, Do jarkov

Miesto, okres Topoľčany:, 2 z 16

Doliny pod pažiťami, Hontová, Pod Vaníkovou, Za jazerskými humnami, Rakytina, Maňov vŕšok, Tomanová, Pod priekopou, Nad lúčkami, Kračiny a kliny, Lipina, V lazoch na cestu, Beňovská, Panské lánice, Kutina, Pod babkou, Prieloh, Nákle, Osičie, Pod zámkom, Pod hájom, Pánske table, Maleništia, Dolné Brody, Brezina, Rybník, Slivničný vrch, Bukovina, Za záhradami, Myslíková, Pánske hory, Topole, Žure, Pri kríži, Dolinky, Šiškovec, Prostredné lúky, Lužný lesík, Repniská, Lánice, Javorina, Za vrchom, Nad mlynom, Nad Brodami, Dráhy, Cankertovica, Polánky, Komnianske lúky, Kút, Michalová, Hrabový vŕšok, Horné Brody, Pri mlyne, Repíková, Na pieskoch, Biela Bukovina, Vyše hradskej, Pasienok, Chlapov jarok, Pod Košútom

Miesto, okres Topoľčany:, 3 z 16

Kopanice, Na kútoch, Ladová, Viničné, Pátriková, Sklad, Cvik, Kucina, Breziny, Komnianske, Stoky, Holý Vrch, Kačerica, V Suchom, Pánske, Panský hon, Lúky, Horné lúky, Konopniská, Dlhé hony, Pri vŕbe, Osikový háj, Krtovská, Bariny, Pri remízke, Vyše ripňanskej cesty, Panské, Vinohrady, Piesočnica, Zadné hony, Lúky, Dolné pole, Urbárske pasienky, Za Poliakom, Panské medzi vodami, Pri objekte, Medzi valmi, Druhé hony, Urbár, Rybník, Plieška, Žľaby, Vrata, Malé Hruštie, Lazy, Teľací kruh, Vyše hradskej, Nad jarkom do blesovskej cesty, Rajniakova, Širočina, Horné lúky, Pod Chrenovským, Niže hradskej, Koncové, Do Vaňovca, Bartašovské, Veľké Hruštie, Za pajtou, Lúky, Lány

Miesto, okres Topoľčany:, 4 z 16

Lúky, Nad blesovskou cestou, Niže hradskej od obdokovského, Selec, Kráľovica, Taricová, Slopka, Diely nad cestou, Na dvorskom, Briežky, Dolné lúky, Konopnice, Kálniky, Niže blesovskej cesty, Viecha, Pod Zbychovom, Od nemčickej cesty, Vinohrady, Ležište, Červenica, Nad lúkami, Uridanský háj, Panský háj, Medzi jarkami, Za cintorínom, Vinohrádky, Horné Záhumnie, Pri cintoríne, Jedlina, Dlžiny, Nad rúbanicou, Od obsolovského, Dolné Krúžky, Stará hora, Kapustnice, Stredný hon, Oltvane, Záhumnie, Za záhradami, Lazy, Škôlka, Jazviny nad dolnými lúkami, Závodie a Nad lazmi, Kulifajky, Štvrte na chotári, Borinky pri Jedline, Dolné rybníky, Nad dielnym hájom, Pod Uridanským hájom, Pod Červenicou, Pri studničke, Horné vinohrady, Kopanice, Horné lúky, Dlžiny, Diely pod cestou, Horné Krúžky, Rochonka, Chocina, Horné bariny

Miesto, okres Topoľčany:, 5 z 16

Jančeková, Rúbanica, Nová Pláň, Pod hliníkom, Pažitie, Nad starým hájom, Pod Rochonkou, Za Bockovým jarkom, Mackovská, Doliny, Kratiny, Klčoviny, Kuracia hora, Pri vŕbach od mestkého, Surdok, Kračiny pod dolinkami, Diely vyše hradskej, Za kostolom, Dielce, Nadháje, Kuchyňa, Kopanice, Kruhy, Lahne, Stračiny do širokej cesty, Od kovarskej medze pod starými vinohradmi, Germance, Na stračine, Medzi vinohradmi, Za Dršňou, Horné diely, Klčoviny, Horné záhumenice, Lúky, Dlhé, Kapitulské, Nad mlynom a slatina, Farské, Horé lúky, Pohorňa, Novosady, Lúky, Pri lipke, Kopanice pod hájom, Hlaviny, Podhorňa, Lúky, Vysoký krov, Pasienky, Pri starej hore, Háj, Za majerom, Nad vinicami, Nad kruhom, Ádlerka, Za jarkom, Horné pasienky, Dolné Lúčky, Kruh, Záhumnie

Miesto, okres Topoľčany:, 6 z 16

Diely od šalgovského, Štummerová hora, Stortiny, Barácke, Dolné záhumnie, Záhumnie, Kračiny, Prostredná hora, Diely, Seč, Prostredné štvrtky, Nové sady, Zarúbanica, Godola, Dolné Chlebany, Hofierska, Breziny, Záhumnie, Prílohy, Pod hradskou, Pirta, Lúky, Tobolky, Nevtáky, Sihoť, Od bzinského chotára, Vinohrady na dolinkách, Kurta horky, Panské hory, Orvište, Panské hory, Dolné lúky, Dolné ortáše, Žrebíky, Náplavy, Barančiar, Záhorčie, Za starým vrchom, Na závodie, Sedliská, Hruštie, Panské od Bošian, Roviny, Mancickov, Horný Petrovič, Chrástočka, Noviny, Brezina, Luh, Lažteky, Urbárske hory, Od Bošian, Dlhé, Dolné Breziny, Horňanské, Prostredné, Vagaše, Brehy, Kutina, Za vŕbami

Miesto, okres Topoľčany:, 7 z 16

Na kameni, Cerový háj, Pri hruške, Lipovník, Ďurčina a trstnaté, Ardanovské lazníky, U višieňky, Panský hon, Dolné štvrtky, Blatnica, Dolné pole, Pri hore, Štompárka, Panské table, Chrústové, Na špici, Panské, Starý háj, Záhumenice, Diely od radošinského chotára, Horné diely, Horné a prostredné Lahne, Pod orechami, Luhy, Rakovinský jarok, Bočiny, Červenačky, Vinice, Hranča, Od Bošanov, Kopanice od dvora, Krátke háje, Dudkova hora, Konopnica, Od ardanovského, Tále, Hudcov vrch, Podhájištia, Dolné diely, Horné lúky, Štepy, Kliny, Dolné háje, Lomeč, Pri kruhu, Korytištia, Lipnický Ortáš, Pažite, Diely, Boťanovské, Pri troch krížoch, Naklo, Jarošová, Malé humná, Klče, Banákové lazy, Kobyla, Od ludanického, Žabica, Tŕstie

Miesto, okres Topoľčany:, 8 z 16

Belesové lúky, Pažitie, Dlhé vinohrady, Nový Dvor, Pláne, Donát, Hruštie, Medzi járky, Stanovištia, Dolný Petrovič, Horné farské a kostolné, Diely, Baňa, Dršňa, Pod višňami, Močiar, Lehne, Lúžtek, Dolné záhumie, Mole, Pažite a Podvornice, Nad lúky, Kapitulská, Pažiť, Lahne pri chotári, Jahoda, Sihote, Blatina, Kútne lúky, Breh, Horné štvrtky, Vinohrady nad cestou, Štepnica, Panské boriny, Od ripňanského chotára - vinohrady, Záhrady, Dlhé Lúky, Pod horou, Pod hájom, Dolný háj, Kopanice pri mlyne, Na ulici, Diely, Kráčiny, Dielce, Pod hájom, Hruštie, Piesky, Koryto, Šášie, Od Orešian, Prílohy a kratiny, Nad panským, Dolné diely, Nad pasienkom, Humniská, Kunová, Od ratnovského a ardanovského chotára, Slatina, Vinica

Miesto, okres Topoľčany:, 9 z 16

Krajčovičovské, Horné Záhumnie, Sedlištia, Kopanica, Chudobinec, Malá kútna, Prostredné pole, Dielce, Diely za matulkou, Stará hora, Kamenice, Panská hora, Kopanice na doline, Kamenná, Štepný háj, Ostrý vrch, Uhličné, Podjarčie, Koričiny, Nad Richtárskou, Laziny, Hájiky, Panské od šalgovského, Nákolné, Brehy, Klesniny, Prostredné lúky, Diely, Panské hony nad cestou, Nad lúkami, Za starou cestou, Podvalie, Pindeš, Nad hlbokou cestou, Panské hony, Diely do Hôrky, Malé diely, Manna, Opálená, Za Zádvorím, Za pivovarom, Staré vinohrady, Od svrbického chotára, Pod kukučinou, Listy, Vlčia skala, Obecná hora, Lazy, Panská, Repovská, Pod cerovým hájom, Stráne a úboč, Dolné Záhumenice, Horné pole, Stará Radošinka, Lúky, Panské pole, Za vodou, Kruh, Škôlka, Dolný Andel

Miesto, okres Topoľčany:, 10 z 16

Pod kopcom, Horné lazy, Panské, Pod hájom, Cudeniny, Dekanova, Pod hrabinou, Medzi vodami, Konopnice, Lúky na zemiach, Uhlište, Veľká kutňa, Novosady, Do Lišne, Karpaty, Panská tabla, Vinohrady pod cestou, Pod Vincúrom, Horný háj, Za Lovrantom, Stará hora, Vinohrady pod Jahodou, Kaštieľ, Chocina, Farská Viecha, Nad lazinami, Panské table, Kostolné, Na brehoch, Hájik, Urbársky háj pri Duchonke, Boriny, Diely, Podháj, Tretí klas, Dolné potôčky, Nový svet, Obora, Potôčky, Kopánky, Suché, Vŕšky, Prostredné pole, Od Práznovského chotára, Vinohrady, Predky, Sášske brehy, Pasienky, Lúky na Seče, Kopanice, Dolné kruhy, Horné kruhy, Lazy, Chmeľnica, Za ihriskom, Kovačovské, Pereš, Kráčiny, Medzi vodami, Kopanice pod vinohradmi

Miesto, okres Topoľčany:, 11 z 16

Baraniny, Pod panskov pláňou, Široké lúky, Nad a pod palirnou, Kriačiny a Dielce, Pri cintoríne, Od studničky, Alžbetin majer, Do dvoranskej cesty, Štoliny, Štvrtý hon, Hrášková, Kopanice nad vinohradmi, Diely nad lúkami, Pod stokom, Pod hrabovým hájom, Liahne, Hrachovisko, Rajčianske, Od nemčického, Diely, Od výmoľa pod zámkom, Diely niže dediny, Od Kľačanského majera, Humništia, Chotáre, Dolné lúky, Od Dvoranského, Vinohrady, Starý háj, Zadné hony, Kľačany, Boriny, Panské tably, Jochy, Háj, Dolné lúky, Hribné, Horné diely, Diely, Panský hon, Tehelňa, Pusté vinohrady a Staré kopanice, Cerovina, Stáňa a Soláre, Brehy pastvina, Dyňový vrch, Horné turnusy, Cincilák, Háj, Hôrka nad cestou, Hradská lúka, Pri kľačanskom mlyne, Za brehmi, Dolné závršie, Vrchné diely, Horné Žrebíky, Višne, Široké lúky, Hajdúsky jarok, Staré vinohrady

Miesto, okres Topoľčany:, 12 z 16

Od hradskej, Čížovec, Niže Koziny, Kukučina, Vinohrady, Dlhé, Noviny, Za cintorínom, Borina, Od streďanského, Pri hradskej, Za Dubnicou, Úzke, Sedlištia, Korytiny, Lazy, Od urminského, Pod Klenovou, Od cesty po rieku Nitru, Kratiny pod Hrachovišťami, Dvorská, Nižné diely, Panašová, Horné záhumnie, Zálučie, Čepúchy, Pod hájom, Dlžiny, Dolné lúky, Niže príhona, Dielce, Pod hájom hrabovým, Urbár, Farské, Kapustnice, Za košiarom, Na dielčom jarku, Lány, Stredné hony, Od kostola po Novosady, Vyše horného potoka, Duchonka, Od Nemčického, Dolna Drsna, Pažiť, Pod vinohradmi, Klikova, Vinohrady, Nové vinohrady, Potôčky, Kostolná, Vedľa vinohradskej cesty, Medzi cestami, Medzi výmolmi, Vinohrady, Nad borinou, Kostolné, Za pajtami, Mlynské, Pod vinohrady

Miesto, okres Topoľčany:, 13 z 16

Urbársky pasienok, Tmaté, Za bahnom, Od Nemečiek doliny, Dolné Klčovany, Veľké diely, Pieskový hon, Hliny, Kameničky, Na jame, Za vinohradmi, Pod panskou pláňou, Hrabový háj, Kratiny nad orechami, Rovné zeme, Solčianske lúky, Pod skalou, Potočné, Stredné diely, Pri drieni, Vítkovce, Niže kostola, Pri hornom mlyne, Dolinky, Pri kaplnke, Klčovany, Medzi vodami, Seče, Záhumenice, Dolné Žrebíky, Lažteky, Luknišove lány, Pod kruhom, Seč, Niže hradskej, Sekanice, Koprovníky, Horná lúka, Klčoviny, Lazy pod cestou, Nad mlynom, Staré vinohrady, Brodky, Kolečníky, Dielce, Komnianska, Hradská, Dolné štvrte, Zveratiská, Vinohrad, Pod Zálučím, Na kruhu, Kľačanský majer, Turnus za Hliníkom, Bojnianka, Prostredné hony, Dolné diely, Na Minichovej studni, Dlhá do Hliníka, Za babiným jarkom

Miesto, okres Topoľčany:, 14 z 16

Vrchy, Klčovnice, Kopanice, Seče, Nad Sedlišťami, Pod Starým hájom, Závršina, Podlužany, Do novej cesty, Do hájika, Okolo kľačanského majera, Kľačanské brehy, Vyše dediny, Vaňovec, K štitárskej hradskej, Na panskom, Kratiny pod orechami, Hliník, Nad Kolečníkmi, Trnovište, Novosady, Podkostolné, Kráčiny, Nad pustými lúčkami, Stará hora, Farské a kostolné, Železnica, Koziny, Vinohrady, nad cestou, Nad vinicami, Kamienka, Streďanské štvrte, Tabašov kút, Chrástočky, Barište, Lázečky, Urbárske hory, Okšov Mlyn, Lazinky, Za humnami, Nad sekanicami, Kruhy, Rybník, Halgaška, Viecha, Vyše vinohradov, Štvrte, Vinice, Pod trním, Močiare, Pálenica, Nad cerým hájom, Topoly, Dolné panské hony, Horné diely, Pláne, Čížovec, Prívrat, Horné Mlyny

Miesto, okres Topoľčany:, 15 z 16

Kalinovce, Lesiny, Mladý les, Koryto, Pod piesočnicou, Pri hornom Čížovci, Babica, Kopanica, Starý háj, Prostredné, Vrchy, Slivnica, Pri hruške, Horné lúky, Lazy pod Rakytovcom, Predné lúky, Panské lány niže hradskej, Horné panské hony, Krížnice, Štvrte nad kostolom, Nad fundušami, Hony vyše hradskej, Sihoť, Čižovec, Bojnianske lúky, Háje, Vinohrady, Vartovka, Dolné kopanice, Roviny, Horáreň, Štvrte nad Mandúchovými, Cerhové, Lazy, Veľké lazy, Valy, Kokošová, Za kláštorom, Kamenný vrch, Na trsteníku, Vinice, Doliny, Neftáky, Dubodiel, Obecné háje, Vlčie kúty, Močiar, Na Homoličkách, Pod borinami, Borinský vrch, Starý vrch, Bojnianka, Kamence, Panské lány vyše hradskej, Malý Gból, Prietrže, Veľký Gból, Lazy pod Rakytovcom, Pri jarku, Pri sade

Miesto, okres Topoľčany:, 16 z 16

Veľká dolina, Mladý háj, Lúky

miesto inde

Prašice (94x), Bojná (83x), Podhradie, okres TO (74x), Radošina (66x), Solčany (54x), Tvrdomestice (51x), Preseľany (49x), Urmince (48x), Topoľčany (40x), Tesáre (38x), Malé Dvorany (35x), Dvorany (34x), Súlovce (32x), Nitrianska Streda (32x), Nemečky (30x), Kuzmice (30x), Šalgovce (30x), Nitrianska Blatnica (28x), Oponice (28x), Veľké Dvorany (27x), Svrbice (27x), Práznovce (26x), Krušovce (26x), Nemčice (26x), Norovce (23x), Ludanice (22x), Kovarce (22x), Malé Ripňany (22x), Blesovce (21x), Solčianky (21x)
miesto v Prašice
miesto v Bojná
miesto v Podhradie, okres TO

Podobné, okres Topoľčany:

1081x turistika, 903x miesto, 75x orientačný bod, 31x turistické informácie, 18x poľovnícky posed, 13x strom, 11x prístrešok, altánok, 8x vodárenská veža, 8x orientačná mapa, 4x studňa, 3x miesto na piknik, 2x komín, 2x chranený strom, 2x ZOO, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Topoľčany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-topolcany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.