Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Topoľčany » turistika » miesto

Miesto, okres Topoľčany

Miesto v okres Topoľčany

V okres Topoľčany sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Topoľčany:, 1 z 17

Konopnice, Stočky, Hlavinka, Kračiny, Bednárová, Pod Tomanovou, Na kobelu, Longoš, Pod mlynom, Horné záhumenice, Panský hon, Citrová osada, Pod záhradami, Horné Funduše, Nad mlynom, Pod krížom, Pažiť, Špice, Belesové lúky, Za hostincom, Dvorec, Kopanice, Pánska tabla, Horné záhumnie, Pod topoľmi, Betlehem, Doliny, Konopnice, Pod hôrkou, Mlakyty, Chrenovec, Karlov dvor, Jacovské, Izát, Doliny, Hlavinka, Záhumnie, Kapustnice, Pod Hliníkom, Za cintorínom, Nové mlyny, Bojnianka, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Bošianske, Pod hlbokou cestou, Nové Triby, Balážové doliny, Veternáky, Nemečky, Svinská dolina, Záhumenice, Kormán, Priehon, Pred uhliská, Pod hôrkami, Pod Rumné, Bažanov, Podháj, Striebornice

Miesto, okres Topoľčany:, 2 z 17

Nad mašinou, Medzi sklady, Rumné, Pod dolnými vŕškami, Kuriálne hory, Panský les, Pánske tably, Na doline od radošinského chotára, Starý majer, Kamenice, V lazoch na cestu, Kutina, Prieloh, Lipina, Staré vinohrady, Bukovina, Myslíková, Nad hlbokým jarkom, Slivničný vrch, Staré vinohrady, Nákle, Bukovina stráň, Na medziach, Topole, Za jazerskými humnami, Panské lánice, Pod zámkom, Veľké diely, Maňov vŕšok, Žure, Tomanová, Rakytina, Pánske hory, Do jarkov, Rybník, Dolné Brody, Emod pusta, Maleništia, Doliny pod pažiťami, Dlhé hony, Pod Vaníkovou, Kračiny a kliny, Slivnica, Pánske table, Osičie, Krivé diely, Nad lúčkami, Pod babkou, Pod hájom, Pod priekopou, Brezina, Hontová, Agátina, Dolinky, Pri kríži, Za záhradami, Harajky, Beňovská, Nad Majtanovu, Repniská

Miesto, okres Topoľčany:, 3 z 17

Chlapov jarok, Nad Brodami, Šiškovec, Pri bukoch, Pod Košútom, Na pieskoch, Javorina, Veľké role v doline, Michalová, Pri mlyne, Horné Brody, Pred riekou, Prostredné lúky, Za riekou, Komnianske lúky, Benkech malenište, Za traťou Ceterty, Repíková, Dráhy, Lánice, Biela Bukovina, Pasienok, Polánky, Cankertovica, Kopanice, Hrabový vŕšok, Javorina, Vyše hradskej, Lužný lesík, Za vrchom, Kút, Nad mlynom, Od tekolďanského potoka, Zadné hony, Bočina, Strakovská, Veľký háj, Farské, V Suchom, Holý Vrch, Dlhé hony, Vinohrady, Druhé hony, Stoky, Pri objekte, Výčapy-Opatovce, Konopniská, Na kútoch, Záhumenice, Cvik, Pánske, Urbár, Bariny, Pátriková, Kačerica, Kapustnice, Sklad, Breziny, Za vinohradmi, Kucina

Miesto, okres Topoľčany:, 4 z 17

Komnianske, Vinohrady, Ladová, Viničné, Na kameni, Niže hradskej od obdokovského, Dolný lapoš, Nad jarkom do blesovskej cesty, Krtovská, Zádušné, Panský hon, Pri remízke, Za Poliakom, Lúky, Holý vrch, Medzi valmi, Urbár, Lúky, Na dvorskom, Vypálenice, Piesočnica, Urbárske pasienky, Lúky, Pri dube, Koncové, Briežky, Horné lúky, Piesky, Taricová, Lúky, Kálniky, Dolné pole, Niže hradskej, Osikový háj, Kráľovica, Vrata, Niže blesovskej cesty, Vyše hradskej, Rajniakova, Veľké Hruštie, Malé Hruštie, Za cintorínom, Do Vaňovca, Pod Chrenovským, Za pajtou, Rybník, Panské medzi vodami, Panské, Plieška, Dolné lúky, Horné lúky, Konopnice, Nad dielnym hájom, Lazy, Žľaby, Kapustnice, Nad blesovskou cestou, Selec, Pri vŕbe, Nad lúkami

Miesto, okres Topoľčany:, 5 z 17

Diely nad cestou, Bartašovské, Teľací kruh, Vyše ripňanskej cesty, Širočina, Slopka, Kapustnice, Prvá alej, Vinohrady, Lány, Nad starým hájom, Obecná, Hradná, Pri cintoríne, Od obsolovského, Dlžiny, Diely pod cestou, Pasov kút, Záhradský diel, Stredný hon, Kráľova hora, Mastník, Mokré rajce, Kondrlová, Druhá alej, Od nemčickej cesty, Železné koleso, Aleja, Stará hora, Hlinky, Raková diera, Za záhradami, Oltvane, Dolné rybníky, Štepnice, Kyslá voda, Závojovce, Súšava, Miškech zraz, Sedliská, Dolné záhumnie, Nádalka, Choseň, Gazdovský visolán, Halšiny, Kopanica, Laurencov vŕšok, Za Bajcarom, Splazy, Vresové, Podjarčie, Od kovarskej medze pod starými vinohradmi, Šindolka, Jedlina, Horné lúky, Škôlka, Diely vyše hradskej, Dolné Krúžky, Panský háj, Pri studničke

Miesto, okres Topoľčany:, 6 z 17

Nad rúbanicou, Kratiny, Pod Červenicou, Lackov vŕšok, Dlžiny, Pieskovec, Viecha, Holý vrch, Horné vinohrady, Kopanice za jamami, háj Pod holými vrchmi, Červenica, Stará Kopanica, Medzi vinohradmi, Lazy, Závodie a Nad lazmi, Vinohrádky, Štvrte na chotári, Borinky pri Jedline, Medzi jarkami, Kulifajky, Uridanský háj, Kopanice, Kračiny pod dolinkami, Ležište, Pod Kordiláty, Stanovište, Záhumnie, Pod Uridanským hájom, Pod Zbychovom, Horné Záhumnie, Jazviny nad dolnými lúkami, Kopanice pod hájom, Na brehu, Rúbanica, Jančeková, Kordiláty, Klčoviny, Nová Pláň, Farské, Nad mlynom a slatina, Stračiny do širokej cesty, Surdok, Pri vŕbach od mestkého, Pohorňa, Kapitulské, Za Bockovým jarkom, Slaný háj, Kruhy, Lúky, Lúky, Horné záhumenice, Horné bariny, Mackovská, Doliny, Dlhé, Podhorňa, Pažitie, Urbáre, Liviny

Miesto, okres Topoľčany:, 7 z 17

Kovadlo, Kratiny, Kopanice, Čierna hora, Na stračine, Pri lipke, Za Dršňou, Vinohrady na dolinkách, Topole, Horné Krúžky, Pod hliníkom, Chocina, Nadháje, Kopanice, Pod Rochonkou, Dielce, Rochonka, Lúky, Horé lúky, Lúky, Ardanovské lazníky, Horné a prostredné Lahne, Nevtáky, Za jarkom, Plešovice a dĺžiny, Noviny, Horné diely, Dolné háje, Hofierska, Hlaviny, Orvište, Pod krížom, Germance, Lúky, Vinohrady, Od ardanovského, Vysoký krov, Lomeč, Kračiny, Štummerová hora, Od Mancického noviny, Dolné ortáše, Konopnica, Nad starym Vahom, Panské hory, Dudkova hora, Podhájištia, Dlhé diely, Široké, Panské table, Ďurčina a trstnaté, Dolné Breziny, Kopanice, Dolna vrbina, Kopná, Horné diely, Pri kruhu, Žrebíky, Pri starej hore, Pánsky kút

Miesto, okres Topoľčany:, 8 z 17

Kutina, Zachrastné diely, Dolné Chlebany, Rakovinský jarok, Nad kruhom, Za kostolom, Háj, Na špici, Od Bošanov, Čierny vrch, Záhumnie, Lahne, Zarúbanica, Kuchyňa, Panské hory, Hájske, Kurta horky, Starý háj, Ádlerka, Tále, Vinice, Na kameni, Prílohy, Kopanice od dvora, Brezina, Prostredné, Panský hon, Hranča, Pasienky, Kliny, Červenačky, Chrústové, Pri hore, Štompárka, Pažite, Dolné Lúčky, Háj, Barácke, Sihoť, Nad vinicami, Pasienky, Godola, Na veľkej doline, Luhy, Záhumenice, Roviny, U višieňky, Barančiar, Stortiny, Breziny, Novosady, Kruh, Pri trsti, Dlhé, Kamenná hora, Nad Kosibom, Záhumnie, Záhradništia, Horné Záhumnie, Vrchy

Miesto, okres Topoľčany:, 9 z 17

Lažteky, Mancickov, Záhorčie, Horný Petrovič, Bukovina, Ostrá hora, Hruštie, Od Kapiniec pri háji, Záhumnie, Stanová húšť, Lipovník, Od Bošian, Urbárske hory, Luh, Ovadovo, Dolné štvrtky, Brehy, Vahanec, Topoľné oráčiny, Diely od šalgovského, Bočiny, Žrebíky, Pod hradskou, Krátke háje, Na závodie, Za Vítkom, Nové sady, Za starým vrchom, Pirta, Hlavina, Dolné pole, Náplavy, Klčoviny, Panské od Bošian, Diely a močiare, Horné lúky, Od bzinského chotára, Háj, Pláne a kopanice, Diely, Za majerom, Dolné záhumnie, Turnista, Prostredné štvrtky, Dolné lúky, Tobolky, Močidlá, Horňanské, Prostredná hora, Hudcov vrch, Chrástočka, Blatnica, Drinova, Záhumenice, Panské, Pri hruške, Kuracia hora, Koričiny, Žely, Pod orechami

Miesto, okres Topoľčany:, 10 z 17

Cerový háj, Pod hájom, Uhličné, Dlžiny, Baňa, Dolný Petrovič, Opálená, Krajčovičovské, Klesniny, Ostrý vrch, Tŕstie, Pánske pláne, Obecná hora, Diely od radošinského chotára, Štepnica, Deviatky, Diely, Pálenice, Diely, Kútne lúky, Pod božou mukov, Pod kukučinou, Mole, Pažite a Podvornice, Pri Otrokovskej ceste, Palachnové, Šášie, Diely, Pod hrabinou, Sihote, Veľká kutňa, Cudeniny, Za prešovňou, Korytištia, Roháčova, Vinohrady pod cestou, Horné pasienky, Panská tabla, Dršňa, Pažiť, Pod brehy, Boťanovské, Pažite, Kopanice pri mlyne, Tribeč, Dolné diely, Hruštie, Od ripňanského chotára - vinohrady, Prílohy a kratiny, Panské, Medzi cestami, Jahoda, Petrikova, Uhlište, Pod višňami, Štepy, Dlhé Lúky, Medzi vodami, Za vŕbami, Pri troch krížoch

Miesto, okres Topoľčany:, 11 z 17

Pod kopcom, Do Lišne, Vinohradky, Pod hájom, Dekanova, Nad lúky, Hájiky, Dolné záhumie, Malé Žely, Listy, Pindeš, Stráne a úboč, Kamenice, Sedlištia, Sedliská, Pažite, Seč, Zákľuky, Dolné diely, Panská hora, Korytárovské, Záhrady, Skalka, Kobyla, Močiar, Listie, Drobné a pod hájom, Stavný háj, Pod kameňom, Manna, Škôlka, Belesové lúky, Nad Richtárskou, Dlhá, Donát, Za starou cestou, Salašky, Kruh, Medzi Váhom, Dielce, Banákové lazy, Vinohrady, Diely, Plošiny, Podvalie, Horné štvrtky, Jazviny, Malé diely, Nákolné, Stanovské, Vagaše, Diely za matulkou, Háj, Horné lazy, Veľké Žely, Od svrbického chotára, Stará hora, Lúky, Dolný Andel, Kutmanský vrch

Miesto, okres Topoľčany:, 12 z 17

Vlčia jama, Prostredné lúky, Róžky, Kopanice na doline, Naklo, Pod Kulháň, Noviny, Horné farské a kostolné, Dubník, Konopnice, Chrast, Za pajtou nad bočinou, Diely, Stará hora, Lazy, Polom, Lehne, Pažitie, Tri buky, Prostredné pole, Dolny Badin, Vinohrady nad cestou, Malá kútna, Laziny, Pri stodolach, Medzi járky, Staré vinohrady, Do manny, Stará Radošinka, Podjarčie, Líštie, Lahne pri chotári, Slatina, Pláne, Panské boriny, Nad panským, Kamenná, Výčapky, Diely do Hôrky, Od ratnovského a ardanovského chotára, Za vodou, Rybárovské, Breh, Potôčky, Zadný Zhon, Kopanice nad vinohradmi, Klikova, Pažiť, Humniská, Boriny, Žabica, Štepný háj, Brezina, Karpaty, Lúky na zemiach, Hajdúsky jarok, Dolné závršie, Obora, Pod vinohrady, Piesky

Miesto, okres Topoľčany:, 13 z 17

Nad a pod palirnou, Horné pole, Brehy, Od Nemečiek doliny, Pri Vyčome, Od urminského, Nad lazinami, Baňa, Závodie, Dolné Žrebíky, Široké lúky, Tretí klas, Kopanice pod vinohradmi, Kamenica, Skaliská, Kráčiny, Široké lúky, Panašová, Kunová, Chudobinec, Koryto, Veľké diely, Za Zádvorím, Panské od Hôrky, Horné turnusy, Horné záhumnie, Lipnický Ortáš, Kopanica, Rajčianske, Horné Žrebíky, Medzi výmolmi, Vicoma, Solčianske lúky, Pod rýnim, Kratiny nad orechami, Dlhé vinohrady, Kukučina, Hribné, Vinohrady, Chocina, Dolný háj, Nový Dvor, Medzi cestami, Nižné diely, Novosady, Špania, Urbársky háj pri Duchonke, Panské pri lúke, Na Hlasovy, Lúky, Dolné Klčovany, Panské hony, Dolné pasienky, Alžbetin majer, Horný panský diel, Kovačovské, Kostolná, Motúziky, Štrnástka, Nad mlynom

Miesto, okres Topoľčany:, 14 z 17

Pieskový hon, Kopanice, Sášske brehy, Baraniny, Borina, Kamenná, Železný vrch, Jochy, Dielce, Úzke, Za pivovarom, Suché, Blatina, Vŕšky, Za kaplnkou, Pod hájom, Diely, Čepúchy, Kratiny pod Hrachovišťami, Nad hlbokou cestou, Vyše horného potoka, Panské pole, Kráčiny, Staré vinohrady, Kopánky, Močidlá, Klče, Vycoma, Horné pasienky, Urbár, Panská, Repovská, Kutik, Brod, Na ulici, Nový svet, Úvrate, Predný Zhon, Dolinky, Dolný pánsky diel, Kapustnica, Od Orešian, Farská, Panské od šalgovského, Vinica, Horný háj, Malé humná, Pusté vinohrady a Staré kopanice, Duchonka, Sedlištia, Dielce, Pod Vincúrom, Rovné zeme, Za košiarom, Od ludanického, Za Lovrantom, Nad pasienkom, Nad Miškárovou chrasťou, Podhruštie na jame, Luknišove lány, Od Práznovského chotára

Miesto, okres Topoľčany:, 15 z 17

Funcin, Čirtaš lúky, Vinohrady pod Jahodou, Dolné kruhy, Hrabový háj, Pod hájom, Vinohrady, Za vinohradmi, Hradská lúka, Pri hornom mlyne, Nad lúkami, Tmaté, Pod horou, Za vodou, Lúžtek, Niže Koziny, Pod cerovým hájom, Mlynské, Lúky, Makkyse, Pod panskou pláňou, Dolné potôčky, Jarošová, Hruštie, Stanovištia, Vlčia skala, Hliny, Kostolné, Za Dubnicou, Hučadlo, Diely nad lúkami, Niže príhona, Farská čiastka, Lány, Za cintorínom, Za brehmi, Za pajtami, Štvrtý hon, Dolné Záhumenice, Vyčoma, Pod skalou, Na jame, Štoliny, Potočné, Kostolné, Od streďanského, Klčovany, Kaštieľ, Na klinoch, Cerovina, Stáňa a Soláre, Farské, Hrachovisko, Čížovec, Kavadiny, Pod panskov pláňou, Niže kostola, Dolna Drsna, Panské hony nad cestou, Ovadová, Havranec

Miesto, okres Topoľčany:, 16 z 17

Lazy, Kapitulská, Vinohrady, Horné kruhy, Predky, Laziny, Višne, Kolečníky, Pri cintoríne, Vinohrad, Noviny, Za babiným jarkom, Zacharove lúky, Od studničky, Vyše dediny, Pri hradskej, Starý háj, Dolné lúky, Chmeľnica, Závršina, Dolné lúky, Helena, Horné hory, Trnovište, Háj, Seč, Panské table, Vyše vinohradov, Pod trním, Nad pustými lúčkami, Niže hradskej, Do dvoranskej cesty, Pod kruhom, Od Nemčického, Klčovnice, Fintorica, Plane za hostincom, Seče, Kamienka, Kapustnice, Streďanské štvrte, Od Kľačanského majera, Horné diely, Vinohrady, Hájik, Dlhá do Hliníka, Rašove vŕšky, Od hradskej, Podháj, Pasienky, Kruhy, Široké úvaly, Hrášková, Kopanice, Pod stokom, Dolné panské hony, Staré vinohrady, Vinice, Marešovice, Humništia

Miesto, okres Topoľčany:, 17 z 17

Lazy, Kopanice, Stará hora, Brehy pastvina, Boriny, Od výmoľa pod zámkom, Topoly, Nad borinou, Sekanice, Lúky na Seče, Pri kaplnke, Kráčiny, Vrchy, Chotáre, Javorníček, Prostredné vŕšky, Pod vinohradmi, Od nemčického, Nad vinicami, Nad Sedlišťami, Kratiny pod orechami, Kriačiny a Dielce, Prostredné pole, Od cesty po rieku Nitru, Celiny, Diely niže dediny, Hliník, Pod hájom, Urbanova závozná, Od kostola po Novosady, Za bahnom, Sokol, Sršlenina, Urbárske hory, Novosady, Na dielčom jarku, Lazinky, Zavŕtačka, Dlhé, Dvorská

miesto inde

Prašice (95x), Bojná (85x), Podhradie, okres TO (76x), Radošina (66x), Solčany (55x), Tvrdomestice (51x), Preseľany (50x), Urmince (48x), Topoľčany (40x), Tesáre (38x), Malé Dvorany (36x), Dvorany (32x), Súlovce (32x), Nitrianska Streda (32x), Nemečky (31x), Šalgovce (30x), Kuzmice (30x), Nitrianska Blatnica (28x), Oponice (28x), Svrbice (27x), Veľké Dvorany (27x), Práznovce (27x), Nemčice (26x), Krušovce (26x), Norovce (23x), Malé Ripňany (22x), Ludanice (22x), Chrabrany (21x), Blesovce (21x), Čermany (21x)
miesto v Prašice
miesto v Bojná
miesto v Podhradie, okres TO

Podobné, okres Topoľčany:

1396x turistika, 1193x miesto, 72x orientačný bod, 38x turistické informácie, 22x strom, 17x prístrešok, altánok, 16x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 5x ohnisko, 4x studňa, 3x miesto na piknik, 3x chranený strom, 2x komín, 1x atrakcia, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Topoľčany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-topolcany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.