Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Topoľčany » turistika » miesto

Miesto, okres Topoľčany

Miesto v okres Topoľčany

V okres Topoľčany sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Topoľčany:, 1 z 17

Hlavinka, Stočky, Kračiny, Konopnice, Pod Tomanovou, Bednárová, Na kobelu, Longoš, Horné záhumenice, Pod mlynom, Panský hon, Pod záhradami, Citrová osada, Horné Funduše, Nad mlynom, Pod krížom, Pažiť, Špice, Belesové lúky, Za hostincom, Dvorec, Pod topoľmi, Horné záhumnie, Konopnice, Kopanice, Doliny, Pánska tabla, Betlehem, Mlakyty, Pod hôrkou, Chrenovec, Izát, Doliny, Jacovské, Hlavinka, Karlov dvor, Záhumnie, Za cintorínom, Kapustnice, Pod Hliníkom, Nové mlyny, Bojnianka, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Bošianske, Pod hlbokou cestou, Veternáky, Balážové doliny, Nové Triby, Starý majer, Pod Rumné, Na doline od radošinského chotára, Striebornice, Panský les, Pod dolnými vŕškami, Nemečky, Medzi sklady, Podháj, Bažanov, Nad mašinou

Miesto, okres Topoľčany:, 2 z 17

Pred uhliská, Kuriálne hory, Rumné, Pánske tably, Kormán, Svinská dolina, Záhumenice, Kamenice, Priehon, Pod hôrkami, Za jazerskými humnami, Dolinky, Kutina, Pánske table, Prieloh, Slivničný vrch, Na medziach, V lazoch na cestu, Nad Majtanovu, Pod zámkom, Brezina, Emod pusta, Beňovská, Nákle, Rybník, Rakytina, Pod babkou, Agátina, Pri kríži, Doliny pod pažiťami, Dlhé hony, Osičie, Do jarkov, Dolné Brody, Pod priekopou, Nad lúčkami, Pánske hory, Pod hájom, Maleništia, Za záhradami, Staré vinohrady, Tomanová, Bukovina stráň, Hontová, Veľké diely, Slivnica, Harajky, Pod Vaníkovou, Žure, Krivé diely, Panské lánice, Kračiny a kliny, Lipina, Nad hlbokým jarkom, Myslíková, Bukovina, Staré vinohrady, Maňov vŕšok, Topole, Za traťou Ceterty

Miesto, okres Topoľčany:, 3 z 17

Pred riekou, Lužný lesík, Šiškovec, Hrabový vŕšok, Javorina, Nad Brodami, Cankertovica, Prostredné lúky, Javorina, Chlapov jarok, Dráhy, Pod Košútom, Za vrchom, Komnianske lúky, Kopanice, Kút, Pasienok, Na pieskoch, Repíková, Pri mlyne, Benkech malenište, Veľké role v doline, Pri bukoch, Za riekou, Vyše hradskej, Repniská, Michalová, Biela Bukovina, Polánky, Nad mlynom, Horné Brody, Lánice, Záhumenice, V Suchom, Konopniská, Stoky, Kapustnice, Pátriková, Kačerica, Komnianske, Pri objekte, Pánske, Viničné, Dlhé hony, Farské, Na kameni, Druhé hony, Výčapy-Opatovce, Sklad, Za vinohradmi, Ladová, Bariny, Breziny, Vinohrady, Kucina, Holý Vrch, Na kútoch, Zadné hony, Bočina, Vinohrady

Miesto, okres Topoľčany:, 4 z 17

Veľký háj, Urbár, Cvik, Od tekolďanského potoka, Strakovská, Taricová, Koncové, Vypálenice, Piesočnica, Holý vrch, Pri dube, Panský hon, Niže hradskej od obdokovského, Nad jarkom do blesovskej cesty, Kálniky, Urbár, Lúky, Dolný lapoš, Lúky, Na dvorskom, Lúky, Medzi valmi, Horné lúky, Krtovská, Za Poliakom, Piesky, Lúky, Zádušné, Urbárske pasienky, Briežky, Pri remízke, Nad dielnym hájom, Vyše ripňanskej cesty, Bartašovské, Rajniakova, Dolné lúky, Širočina, Veľké Hruštie, Nad lúkami, Za pajtou, Dolné pole, Niže hradskej, Horné lúky, Nad blesovskou cestou, Do Vaňovca, Konopnice, Za cintorínom, Rybník, Žľaby, Panské medzi vodami, Slopka, Malé Hruštie, Selec, Niže blesovskej cesty, Plieška, Vrata, Kapustnice, Vyše hradskej, Kráľovica, Teľací kruh

Miesto, okres Topoľčany:, 5 z 17

Pod Chrenovským, Diely nad cestou, Pri vŕbe, Lazy, Osikový háj, Panské, Mokré rajce, Železné koleso, Druhá alej, Prvá alej, Pasov kút, Kapustnice, Vinohrady, Záhradský diel, Kráľova hora, Oltvane, Od obsolovského, Hradná, Dolné rybníky, Obecná, Kondrlová, Dlžiny, Za záhradami, Lány, Pri cintoríne, Nad starým hájom, Aleja, Stará hora, Stredný hon, Hlinky, Diely pod cestou, Raková diera, Mastník, Od nemčickej cesty, Kyslá voda, Súšava, Miškech zraz, Nádalka, Sedliská, Dolné záhumnie, Laurencov vŕšok, Za Bajcarom, Kopanica, Podjarčie, Závojovce, Halšiny, Štepnice, Gazdovský visolán, Splazy, Vresové, Choseň, Nad rúbanicou, Lazy, Kopanice za jamami, Jazviny nad dolnými lúkami, Kračiny pod dolinkami, Panský háj, Červenica, Záhumnie, Vinohrádky

Miesto, okres Topoľčany:, 6 z 17

Kopanice, Jedlina, Diely vyše hradskej, háj Pod holými vrchmi, Pod Uridanským hájom, Horné vinohrady, Šindolka, Kopanice pod hájom, Pod Červenicou, Viecha, Kratiny, Dlžiny, Od kovarskej medze pod starými vinohradmi, Ležište, Horné lúky, Horné Záhumnie, Uridanský háj, Pod Zbychovom, Kulifajky, Medzi jarkami, Holý vrch, Pod Kordiláty, Pri studničke, Lackov vŕšok, Stará Kopanica, Závodie a Nad lazmi, Pieskovec, Dolné Krúžky, Škôlka, Štvrte na chotári, Borinky pri Jedline, Stanovište, Medzi vinohradmi, Na brehu, Pohorňa, Klčoviny, Jančeková, Nadháje, Urbáre, Farské, Pri lipke, Nová Pláň, Kratiny, Liviny, Horé lúky, Za Dršňou, Surdok, Rúbanica, Slaný háj, Kovadlo, Kruhy, Horné Krúžky, Nad mlynom a slatina, Pod Rochonkou, Pod hliníkom, Podhorňa, Horné záhumenice, Mackovská, Horné bariny, Doliny

Miesto, okres Topoľčany:, 7 z 17

Kordiláty, Kopanice, Topole, Stračiny do širokej cesty, Lúky, Na stračine, Rochonka, Lúky, Kapitulské, Lúky, Kopanice, Vinohrady na dolinkách, Lúky, Pri vŕbach od mestkého, Čierna hora, Dielce, Za Bockovým jarkom, Dlhé, Pažitie, Chocina, Luhy, Na kameni, Dolné Lúčky, Vysoký krov, Breziny, Pánsky kút, Topoľné oráčiny, Nad starym Vahom, Mancickov, Rakovinský jarok, Kurta horky, Nad vinicami, Sihoť, Ardanovské lazníky, Háj, Široké, Kračiny, Bukovina, Dolné štvrtky, Luh, Ostrá hora, Horný Petrovič, Barančiar, Na závodie, Panské hory, Od Mancického noviny, Na veľkej doline, Záhumenice, Dolna vrbina, Záhradništia, Ďurčina a trstnaté, Horné Záhumnie, Roviny, Krátke háje, Stanová húšť, Močidlá, Červenačky, Pri hore, Klčoviny, Štompárka

Miesto, okres Topoľčany:, 8 z 17

Horné a prostredné Lahne, Dolné háje, Urbárske hory, Pažite, Pláne a kopanice, Záhumenice, Žrebíky, Drinova, Panské hory, Dolné Breziny, Brezina, Hájske, Kamenná hora, Blatnica, Dolné ortáše, Chrástočka, Pri trsti, Čierny vrch, Zachrastné diely, Za majerom, Noviny, Háj, Pri starej hore, Za kostolom, Hudcov vrch, Prostredná hora, Štummerová hora, Od Kapiniec pri háji, Vinohrady, Za jarkom, Horné diely, Horné lúky, Pasienky, Horné diely, Hofierska, Horňanské, Barácke, Orvište, Diely od šalgovského, Hruštie, Záhumnie, Turnista, Kuracia hora, Dolné záhumnie, Záhumnie, Podhájištia, Lahne, Dolné Chlebany, Kopanice, Ádlerka, Lipovník, Diely, U višieňky, Pod hradskou, Pod krížom, Nevtáky, Od bzinského chotára, Dlhé, Dudkova hora, Diely a močiare

Miesto, okres Topoľčany:, 9 z 17

Na špici, Panské od Bošian, Kutina, Zarúbanica, Náplavy, Záhorčie, Starý háj, Vrchy, Od Bošanov, Lomeč, Dolné pole, Brehy, Panské table, Lúky, Nové sady, Chrústové, Prostredné, Kuchyňa, Pri hruške, Za starým vrchom, Bočiny, Lažteky, Hranča, Kopanice od dvora, Panské, Záhumnie, Dolné lúky, Za Vítkom, Godola, Tobolky, Od ardanovského, Od Bošian, Pirta, Kruh, Pri kruhu, Novosady, Dlhé diely, Tále, Kopná, Nad kruhom, Hlavina, Hlaviny, Vahanec, Konopnica, Vinice, Plešovice a dĺžiny, Ovadovo, Germance, Nad Kosibom, Háj, Žrebíky, Pasienky, Kliny, Panský hon, Prostredné štvrtky, Stortiny, Prílohy, Stráne a úboč, Pindeš, Medzi vodami

Miesto, okres Topoľčany:, 10 z 17

Prílohy a kratiny, Diely do Hôrky, Podjarčie, Chrast, Pod hájom, Skalka, Dlhá, Stará hora, Staré vinohrady, Medzi járky, Hájiky, Za vŕbami, Pod Kulháň, Pod brehy, Pri Otrokovskej ceste, Roháčova, Pod kukučinou, Polom, Za pajtou nad bočinou, Dlžiny, Lahne pri chotári, Kamenice, Dolný Petrovič, Malé Žely, Korytištia, Škôlka, Podvalie, Noviny, Zákľuky, Opálená, Za starou cestou, Záhrady, Cudeniny, Donát, Vinohradky, Pod božou mukov, Panské, Pažiť, Močiar, Pri troch krížoch, Uhlište, Vinohrady, Horné štvrtky, Diely, Tribeč, Kopanice na doline, Nákolné, Kopanice pri mlyne, Od ripňanského chotára - vinohrady, Dolné záhumie, Pálenice, Malé diely, Diely, Štepnica, Stará Radošinka, Lazy, Uhličné, Listy, Pažite, Nad panským

Miesto, okres Topoľčany:, 11 z 17

Palachnové, Stanovské, Pod hrabinou, Pod višňami, Dolné diely, Od svrbického chotára, Plošiny, Pláne, Pánske pláne, Veľké Žely, Naklo, Panská hora, Pod orechami, Za prešovňou, Róžky, Panské boriny, Háj, Stavný háj, Koričiny, Dršňa, Stará hora, Prostredné lúky, Pod kameňom, Lehne, Sihote, Mole, Deviatky, Lúky, Horné farské a kostolné, Dubník, Pod hájom, Pod kopcom, Petrikova, Panská tabla, Belesové lúky, Ostrý vrch, Cerový háj, Diely od radošinského chotára, Kamenná, Kútne lúky, Sedliská, Do Lišne, Vlčia jama, Boťanovské, Tri buky, Tŕstie, Vinohrady nad cestou, Nad lúky, Manna, Diely, Drobné a pod hájom, Dlhé Lúky, Nad Richtárskou, Prostredné pole, Pri stodolach, Banákové lazy, Pažitie, Korytárovské, Malá kútna, Dolné diely

Miesto, okres Topoľčany:, 12 z 17

Slatina, Kutmanský vrch, Kobyla, Seč, Dolný Andel, Kruh, Pažite a Podvornice, Dielce, Krajčovičovské, Dekanova, Diely, Od ratnovského a ardanovského chotára, Šášie, Vagaše, Konopnice, Výčapky, Sedlištia, Klesniny, Žely, Diely, Líštie, Obecná hora, Vinohrady pod cestou, Jazviny, Do manny, Pažite, Horné lazy, Hruštie, Veľká kutňa, Salašky, Jahoda, Baňa, Štepy, Horné pasienky, Medzi cestami, Medzi Váhom, Listie, Dolny Badin, Diely za matulkou, Laziny, Brehy, Kopanice pod vinohradmi, Lúky, Nad lúkami, Solčianske lúky, Kráčiny, Nový Dvor, Panské pri lúke, Baraniny, Na jame, Štepný háj, Potôčky, Pod cerovým hájom, Obora, Laziny, Pod horou, Kostolná, Borina, Dielce, Od Práznovského chotára

Miesto, okres Topoľčany:, 13 z 17

Nad Miškárovou chrasťou, Panská, Repovská, Za pivovarom, Pod panskou pláňou, Úzke, Nad mlynom, Na ulici, Hradská lúka, Niže príhona, Vŕšky, Na klinoch, Predky, Pod rýnim, Panašová, Hučadlo, Kamenica, Niže Koziny, Pažiť, Od Nemečiek doliny, Sášske brehy, Nad lazinami, Lazy, Podhruštie na jame, Za cintorínom, Nad pasienkom, Dolna Drsna, Kunová, Hrabový háj, Špania, Havranec, Rovné zeme, Brezina, Vyčoma, Závodie, Zadný Zhon, Ovadová, Horné kruhy, Kukučina, Urbársky háj pri Duchonke, Lúky na zemiach, Za vodou, Pieskový hon, Tmaté, Pod vinohrady, Farská, Hrachovisko, Piesky, Široké lúky, Breh, Štoliny, Vicoma, Kapitulská, Široké lúky, Kavadiny, Lúžtek, Lány, Sedlištia, Tretí klas, Nad hlbokou cestou, Hajdúsky jarok

Miesto, okres Topoľčany:, 14 z 17

Vinohrady pod Jahodou, Motúziky, Boriny, Pri hornom mlyne, Za vodou, Za Dubnicou, Vinohrady, Kovačovské, Horný háj, Nad a pod palirnou, Chudobinec, Pusté vinohrady a Staré kopanice, Skaliská, Cerovina, Stáňa a Soláre, Kaštieľ, Stanovištia, Predný Zhon, Dolné kruhy, Suché, Alžbetin majer, Pod panskov pláňou, Dielce, Za košiarom, Humniská, Dolný pánsky diel, Rajčianske, Medzi cestami, Od urminského, Dolný háj, Za Zádvorím, Kutik, Za Lovrantom, Kostolné, Makkyse, Kopanice nad vinohradmi, Pod hájom, Žabica, Čížovec, Staré vinohrady, Kopanica, Hruštie, Dolné Žrebíky, Potočné, Úvrate, Panské od šalgovského, Panské od Hôrky, Panské hony nad cestou, Mlynské, Horný panský diel, Vlčia skala, Kostolné, Na Hlasovy, Kamenná, Klče, Niže kostola, Lipnický Ortáš, Dolné Klčovany, Čirtaš lúky, Za vinohradmi, Dolné potôčky

Miesto, okres Topoľčany:, 15 z 17

Kapustnica, Dolné závršie, Luknišove lány, Horné pole, Za pajtami, Pod Vincúrom, Vinohrady, Jarošová, Od ludanického, Od streďanského, Diely, Vinohrady, Diely nad lúkami, Novosady, Višne, Duchonka, Štvrtý hon, Jochy, Štrnástka, Baňa, Močidlá, Farská čiastka, Kráčiny, Klčovany, Horné turnusy, Od Orešian, Rybárovské, Dolinky, Dolné pasienky, Pri Vyčome, Klikova, Veľké diely, Funcin, Hribné, Pod skalou, Hliny, Pod hájom, Malé humná, Čepúchy, Kratiny pod Hrachovišťami, Panské pole, Kopánky, Vycoma, Urbár, Vyše horného potoka, Blatina, Železný vrch, Nižné diely, Chocina, Dlhé vinohrady, Panské hony, Kratiny nad orechami, Medzi výmolmi, Horné záhumnie, Lúky, Koryto, Horné pasienky, Horné Žrebíky, Kopanice, Vinica

Miesto, okres Topoľčany:, 16 z 17

Za kaplnkou, Nový svet, Brod, Karpaty, Za brehmi, Farské, Dolné Záhumenice, Od Dvoranského, Starý háj, Marešovica, Farské a kostolné, Klčovnice, Zálučie, Boriny, Nad vinicami, Pod hájom, Seče, Za bieleným vrchom, Panský hon, Dlžiny, Plane za hostincom, Streďanské štvrte, Dolné panské hony, Kamienka, Helena, Lazy, Liahne, Vyše vinohradov, Za babiným jarkom, Hradská, Závršina, Chrástočky, Sokol, Od nemčického, Staré vinohrady, Od cesty po rieku Nitru, Dolné lúky, Od Kľačanského majera, Diely, Na panskom, Vinohrady, Sviniarka, Zavŕtačka, Podháj, Trnovište, Diely niže dediny, Veselý háj, Kriačiny a Dielce, Lažteky, Hliník, Seče, Urbárske hory, Vyše dediny, Koprovníky, Fintorica, Stredné hony, Dolné štvrte, Rašove vŕšky, Hrášková, Farská Viecha

Miesto, okres Topoľčany:, 17 z 17

Kopanice, Celiny, Tehelňa, Pod hrabovým hájom, Od výmoľa pod zámkom, Rybník, Od studničky, Koziny, Vrchy, Od kostola po Novosady, Lázečky, Nad borinou, Nad Sedlišťami, Diely, Noviny, Sršlenina, Panské tably, Agačina, Javorníček, Háj, Vedľa vinohradskej cesty, Kľačany, Vinohrad, Široké úvaly, Pálenica, Chotáre, Dolné lúky, Marešovice, Halgaška, Pri kľačanskom mlyne, Panské table, Zadné hony, Dyňový vrch, Do dvoranskej cesty, Pereš, Pod Klenovou, Horné diely, Hájik, Pod stokom, Stará hora

miesto inde

Prašice (95x), Bojná (85x), Podhradie, okres TO (76x), Radošina (66x), Solčany (55x), Tvrdomestice (51x), Preseľany (50x), Urmince (48x), Topoľčany (40x), Tesáre (38x), Malé Dvorany (36x), Dvorany (32x), Súlovce (32x), Nitrianska Streda (32x), Nemečky (31x), Kuzmice (30x), Šalgovce (30x), Nitrianska Blatnica (28x), Oponice (28x), Svrbice (27x), Práznovce (27x), Veľké Dvorany (27x), Krušovce (26x), Nemčice (26x), Norovce (23x), Ludanice (22x), Malé Ripňany (22x), Blesovce (21x), Solčianky (21x), Lipovník (21x)
miesto v Prašice
miesto v Bojná
miesto v Podhradie, okres TO

Podobné, okres Topoľčany:

1397x turistika, 1193x miesto, 72x orientačný bod, 38x turistické informácie, 22x strom, 18x prístrešok, altánok, 16x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 5x ohnisko, 4x studňa, 3x miesto na piknik, 3x chranený strom, 2x komín, 1x atrakcia, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Topoľčany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-topolcany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.