Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Topoľčany » turistika » miesto

Miesto, okres Topoľčany

Miesto v okres Topoľčany

V okres Topoľčany sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Topoľčany:, 1 z 17

Hlavinka, Stočky, Kračiny, Konopnice, Nad mlynom, Na kobelu, Pod Tomanovou, Bednárová, Longoš, Horné záhumenice, Panský hon, Pod mlynom, Pod záhradami, Citrová osada, Horné Funduše, Pod krížom, Pažiť, Špice, Belesové lúky, Za hostincom, Dvorec, Horné záhumnie, Pod topoľmi, Doliny, Konopnice, Betlehem, Kopanice, Pánska tabla, Chrenovec, Mlakyty, Pod hôrkou, Izát, Hlavinka, Doliny, Jacovské, Karlov dvor, Kapustnice, Záhumnie, Pod Hliníkom, Za cintorínom, Nové mlyny, Bojnianka, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Bošianske, Pod hlbokou cestou, Nové Triby, Balážové doliny, Veternáky, Kamenice, Priehon, Nemečky, Nad mašinou, Záhumenice, Pánske tably, Pod hôrkami, Kormán, Kuriálne hory, Starý majer, Pod dolnými vŕškami

Miesto, okres Topoľčany:, 2 z 17

Bažanov, Na doline od radošinského chotára, Striebornice, Medzi sklady, Panský les, Pred uhliská, Rumné, Pod Rumné, Podháj, Svinská dolina, Maňov vŕšok, Myslíková, Staré vinohrady, Rakytina, Pod babkou, Osičie, Veľké diely, Žure, Lipina, Doliny pod pažiťami, Na medziach, Do jarkov, Za záhradami, Beňovská, Za jazerskými humnami, Rybník, Pod priekopou, Brezina, V lazoch na cestu, Slivničný vrch, Nákle, Dolné Brody, Krivé diely, Prieloh, Dolinky, Nad hlbokým jarkom, Slivnica, Pod Vaníkovou, Emod pusta, Pri kríži, Kutina, Kračiny a kliny, Bukovina, Nad lúčkami, Hontová, Maleništia, Pod hájom, Panské lánice, Bukovina stráň, Pánske table, Tomanová, Harajky, Nad Majtanovu, Pánske hory, Pod zámkom, Staré vinohrady, Dlhé hony, Agátina, Topole, Repíková

Miesto, okres Topoľčany:, 3 z 17

Horné Brody, Pod Košútom, Nad mlynom, Na pieskoch, Pri mlyne, Pri bukoch, Polánky, Pred riekou, Javorina, Cankertovica, Za traťou Ceterty, Komnianske lúky, Lužný lesík, Za riekou, Biela Bukovina, Benkech malenište, Pasienok, Prostredné lúky, Lánice, Nad Brodami, Michalová, Javorina, Kopanice, Veľké role v doline, Za vrchom, Vyše hradskej, Kút, Šiškovec, Hrabový vŕšok, Repniská, Dráhy, Chlapov jarok, Ladová, Za vinohradmi, Pánske, V Suchom, Holý Vrch, Farské, Bočina, Bariny, Vinohrady, Urbár, Zadné hony, Kucina, Veľký háj, Záhumenice, Kačerica, Cvik, Výčapy-Opatovce, Konopniská, Kapustnice, Dlhé hony, Na kútoch, Komnianske, Strakovská, Stoky, Druhé hony, Viničné, Pri objekte, Pátriková

Miesto, okres Topoľčany:, 4 z 17

Breziny, Od tekolďanského potoka, Sklad, Na kameni, Vinohrady, Lúky, Dolný lapoš, Panský hon, Koncové, Vypálenice, Nad jarkom do blesovskej cesty, Na dvorskom, Niže hradskej od obdokovského, Lúky, Piesočnica, Piesky, Lúky, Taricová, Horné lúky, Krtovská, Medzi valmi, Urbárske pasienky, Pri dube, Holý vrch, Zádušné, Kálniky, Briežky, Lúky, Za Poliakom, Pri remízke, Urbár, Niže hradskej, Nad dielnym hájom, Malé Hruštie, Vrata, Kráľovica, Dolné lúky, Za cintorínom, Širočina, Žľaby, Horné lúky, Za pajtou, Lazy, Panské, Do Vaňovca, Pri vŕbe, Konopnice, Vyše hradskej, Nad lúkami, Plieška, Pod Chrenovským, Teľací kruh, Nad blesovskou cestou, Panské medzi vodami, Kapustnice, Dolné pole, Osikový háj, Selec, Niže blesovskej cesty, Vyše ripňanskej cesty

Miesto, okres Topoľčany:, 5 z 17

Bartašovské, Veľké Hruštie, Diely nad cestou, Rajniakova, Slopka, Rybník, Hlinky, Stará hora, Aleja, Kráľova hora, Diely pod cestou, Pasov kút, Obecná, Raková diera, Železné koleso, Dolné rybníky, Od obsolovského, Za záhradami, Mastník, Vinohrady, Druhá alej, Kondrlová, Nad starým hájom, Oltvane, Lány, Záhradský diel, Od nemčickej cesty, Dlžiny, Prvá alej, Kapustnice, Hradná, Stredný hon, Mokré rajce, Pri cintoríne, Štepnice, Sedliská, Laurencov vŕšok, Splazy, Vresové, Závojovce, Za Bajcarom, Halšiny, Dolné záhumnie, Súšava, Podjarčie, Choseň, Kopanica, Nádalka, Gazdovský visolán, Kyslá voda, Miškech zraz, Uridanský háj, Borinky pri Jedline, Pri studničke, Šindolka, Horné Záhumnie, Horné lúky, Jedlina, Červenica, Stará Kopanica

Miesto, okres Topoľčany:, 6 z 17

Dlžiny, Jazviny nad dolnými lúkami, Kopanice za jamami, Vinohrádky, Kulifajky, Závodie a Nad lazmi, Viecha, Holý vrch, Pieskovec, Štvrte na chotári, Pod Červenicou, Pod Kordiláty, Medzi jarkami, Pod Zbychovom, Pod Uridanským hájom, Kratiny, Kračiny pod dolinkami, Diely vyše hradskej, Horné vinohrady, Stanovište, Od kovarskej medze pod starými vinohradmi, háj Pod holými vrchmi, Lackov vŕšok, Ležište, Medzi vinohradmi, Kopanice pod hájom, Kopanice, Záhumnie, Dolné Krúžky, Panský háj, Lazy, Škôlka, Nad rúbanicou, Pod hliníkom, Jančeková, Kratiny, Klčoviny, Za Bockovým jarkom, Urbáre, Dlhé, Slaný háj, Horné záhumenice, Na brehu, Lúky, Topole, Pri lipke, Čierna hora, Vinohrady na dolinkách, Horé lúky, Pohorňa, Doliny, Nadháje, Nad mlynom a slatina, Surdok, Pažitie, Mackovská, Kovadlo, Rúbanica, Lúky, Na stračine

Miesto, okres Topoľčany:, 7 z 17

Kopanice, Kopanice, Lúky, Horné Krúžky, Podhorňa, Lúky, Pod Rochonkou, Stračiny do širokej cesty, Liviny, Pri vŕbach od mestkého, Rochonka, Za Dršňou, Horné bariny, Kapitulské, Dielce, Farské, Kordiláty, Nová Pláň, Kruhy, Chocina, Od bzinského chotára, Nad kruhom, Klčoviny, Dolné Breziny, Kliny, Horné lúky, Zachrastné diely, Záhradništia, Rakovinský jarok, Kopná, Drinova, Lomeč, Barančiar, Chrústové, Dolné záhumnie, Od Kapiniec pri háji, Zarúbanica, Prostredná hora, Luh, Na závodie, Bočiny, Kopanice, Blatnica, Brehy, Za kostolom, Na veľkej doline, Plešovice a dĺžiny, Prostredné štvrtky, Horné diely, Močidlá, Orvište, Bukovina, Mancickov, Kopanice od dvora, Záhumenice, Diely a močiare, Horné diely, Dolné háje, Horný Petrovič, Prílohy

Miesto, okres Topoľčany:, 8 z 17

Kutina, Diely od šalgovského, Panské hory, Dolna vrbina, Vysoký krov, Nové sady, Dlhé diely, Noviny, Štummerová hora, Hofierska, Kamenná hora, Záhumenice, Háj, Barácke, Vinice, Ďurčina a trstnaté, Ostrá hora, Ardanovské lazníky, Horné Záhumnie, Panské hory, Starý háj, Tále, Podhájištia, Nad vinicami, Nad Kosibom, Pasienky, Červenačky, Vahanec, Horné a prostredné Lahne, Panské table, Za jarkom, Štompárka, Záhumnie, Žrebíky, Vrchy, Stanová húšť, Vinohrady, Za majerom, Hlaviny, Dolné ortáše, Krátke háje, Široké, Lipovník, Pri hruške, Roviny, Záhumnie, Záhorčie, U višieňky, Hlavina, Pánsky kút, Háj, Nad starym Vahom, Pláne a kopanice, Kračiny, Turnista, Za starým vrchom, Kruh, Pažite, Pod hradskou, Od Bošian

Miesto, okres Topoľčany:, 9 z 17

Stortiny, Čierny vrch, Pirta, Lažteky, Dlhé, Konopnica, Ádlerka, Dolné lúky, Pri trsti, Hruštie, Breziny, Novosady, Panské, Kuracia hora, Panský hon, Godola, Hájske, Od Mancického noviny, Diely, Pri hore, Topoľné oráčiny, Záhumnie, Nevtáky, Pod krížom, Sihoť, Za Vítkom, Lúky, Tobolky, Náplavy, Dolné štvrtky, Dolné Lúčky, Od ardanovského, Urbárske hory, Háj, Kurta horky, Brezina, Na kameni, Chrástočka, Pri starej hore, Od Bošanov, Dolné pole, Kuchyňa, Ovadovo, Lahne, Dolné Chlebany, Žrebíky, Dudkova hora, Panské od Bošian, Hranča, Germance, Pri kruhu, Pasienky, Prostredné, Na špici, Horňanské, Luhy, Hudcov vrch, Dolné záhumie, Medzi járky, Pláne

Miesto, okres Topoľčany:, 10 z 17

Pažite a Podvornice, Cerový háj, Mole, Vinohradky, Nákolné, Donát, Za pajtou nad bočinou, Od ratnovského a ardanovského chotára, Tribeč, Listy, Chrast, Roháčova, Drobné a pod hájom, Stará Radošinka, Za vŕbami, Zákľuky, Pod kameňom, Nad panským, Pod višňami, Od ripňanského chotára - vinohrady, Boťanovské, Naklo, Róžky, Korytárovské, Petrikova, Kútne lúky, Plošiny, Pod hájom, Seč, Klesniny, Stráne a úboč, Dekanova, Kruh, Polom, Horné pasienky, Opálená, Dršňa, Konopnice, Vinohrady pod cestou, Veľké Žely, Medzi Váhom, Staré vinohrady, Pod hájom, Diely, Pažite, Diely, Výčapky, Noviny, Malá kútna, Kopanice na doline, Hruštie, Lahne pri chotári, Od svrbického chotára, Jazviny, Za prešovňou, Pri stodolach, Pri troch krížoch, Dlhé Lúky, Stará hora, Stanovské

Miesto, okres Topoľčany:, 11 z 17

Cudeniny, Kamenná, Pod orechami, Žely, Kutmanský vrch, Hájiky, Sedlištia, Skalka, Dolny Badin, Lazy, Ostrý vrch, Pažite, Pod hrabinou, Pálenice, Škôlka, Panská hora, Diely, Panské boriny, Dlžiny, Lúky, Sihote, Banákové lazy, Pod kukučinou, Horné štvrtky, Sedliská, Listie, Manna, Vinohrady, Horné farské a kostolné, Nad Richtárskou, Dolné diely, Uhličné, Dolný Andel, Pod božou mukov, Kopanice pri mlyne, Háj, Salašky, Záhrady, Pažitie, Koričiny, Kobyla, Tŕstie, Malé Žely, Vinohrady nad cestou, Palachnové, Močiar, Diely, Jahoda, Lehne, Pod kopcom, Pažiť, Horné lazy, Kamenice, Stavný háj, Stará hora, Dlhá, Pod Kulháň, Štepy, Dolné diely, Dubník

Miesto, okres Topoľčany:, 12 z 17

Prostredné lúky, Nad lúky, Vlčia jama, Líštie, Prílohy a kratiny, Diely za matulkou, Slatina, Korytištia, Obecná hora, Belesové lúky, Vagaše, Do manny, Šášie, Dielce, Medzi cestami, Laziny, Uhlište, Veľká kutňa, Podvalie, Diely do Hôrky, Medzi vodami, Baňa, Malé diely, Pindeš, Štepnica, Diely, Diely od radošinského chotára, Panské, Panská tabla, Pod brehy, Do Lišne, Prostredné pole, Pri Otrokovskej ceste, Pánske pláne, Dolný Petrovič, Krajčovičovské, Za starou cestou, Podjarčie, Deviatky, Tri buky, Kratiny pod Hrachovišťami, Višne, Panské od Hôrky, Nad a pod palirnou, Baňa, Kavadiny, Lúžtek, Cerovina, Stáňa a Soláre, Hribné, Od Práznovského chotára, Havranec, Štoliny, Panské pole, Horné pasienky, Hučadlo, Čížovec, Chudobinec, Za brehmi, Pieskový hon, Kapitulská

Miesto, okres Topoľčany:, 13 z 17

Humniská, Motúziky, Medzi cestami, Čepúchy, Kostolná, Vinica, Rybárovské, Duchonka, Vyčoma, Predky, Kráčiny, Dolné Klčovany, Vicoma, Ovadová, Čirtaš lúky, Na klinoch, Niže kostola, Kovačovské, Malé humná, Úzke, Za cintorínom, Za košiarom, Hruštie, Hrachovisko, Lány, Pod vinohrady, Kostolné, Pod hájom, Nad pasienkom, Pri hornom mlyne, Stanovištia, Funcin, Dielce, Zadný Zhon, Dolna Drsna, Nižné diely, Urbársky háj pri Duchonke, Pod cerovým hájom, Borina, Horné kruhy, Kopanice nad vinohradmi, Za kaplnkou, Pri Vyčome, Od urminského, Na jame, Štvrtý hon, Kutik, Žabica, Kopanica, Breh, Nad Miškárovou chrasťou, Panské pri lúke, Sedlištia, Za vodou, Blatina, Obora, Kamenica, Predný Zhon, Od Nemečiek doliny, Sášske brehy

Miesto, okres Topoľčany:, 14 z 17

Lúky, Lúky, Vycoma, Od ludanického, Pod horou, Vyše horného potoka, Kunová, Urbár, Široké lúky, Tretí klas, Niže príhona, Za pajtami, Úvrate, Pod panskov pláňou, Potôčky, Hajdúsky jarok, Klčovany, Potočné, Kamenná, Pod Vincúrom, Močidlá, Štrnástka, Za Lovrantom, Horné záhumnie, Horné turnusy, Vinohrady, Kapustnica, Nový svet, Dolinky, Koryto, Pod hájom, Široké lúky, Na Hlasovy, Luknišove lány, Kukučina, Farská čiastka, Baraniny, Tmaté, Solčianske lúky, Mlynské, Hliny, Lúky na zemiach, Za Zádvorím, Alžbetin majer, Železný vrch, Hradská lúka, Vinohrady, Novosady, Lazy, Rovné zeme, Kostolné, Niže Koziny, Dolné Žrebíky, Rajčianske, Makkyse, Vŕšky, Pod skalou, Medzi výmolmi, Pažiť, Horné Žrebíky

Miesto, okres Topoľčany:, 15 z 17

Pod panskou pláňou, Vinohrady, Vinohrady pod Jahodou, Laziny, Kopánky, Nad lúkami, Pod rýnim, Skaliská, Dolné Záhumenice, Jochy, Dolné pasienky, Dielce, Na ulici, Za Dubnicou, Jarošová, Boriny, Štepný háj, Veľké diely, Dolné kruhy, Dolné závršie, Horný háj, Hrabový háj, Špania, Farská, Za vodou, Farské, Nad mlynom, Panašová, Za pivovarom, Kráčiny, Panská, Repovská, Závodie, Piesky, Suché, Lipnický Ortáš, Od Orešian, Kaštieľ, Horné pole, Diely, Dolný háj, Chocina, Dlhé vinohrady, Diely nad lúkami, Dolné potôčky, Panské od šalgovského, Od streďanského, Klče, Dolný pánsky diel, Nad lazinami, Klikova, Kopanice, Brod, Za vinohradmi, Kratiny nad orechami, Podhruštie na jame, Vlčia skala, Brezina, Horný panský diel, Kopanice pod vinohradmi, Karpaty

Miesto, okres Topoľčany:, 16 z 17

Panské hony nad cestou, Panské hony, Nad hlbokou cestou, Brehy, Pusté vinohrady a Staré kopanice, Staré vinohrady, Nový Dvor, Lúky na Seče, Koziny, Od hradskej, Trnovište, Pod stokom, Dyňový vrch, Pod hájom, Stredné diely, Kopanice, Korytiny, Pod trním, Za babiným jarkom, Háj, Urbársky pasienok, Urbanova závozná, Nad mlynom, Streďanské štvrte, Lazinky, Vinohrady, Pod Klenovou, Nad Sedlišťami, Horné diely, Prostredné pole, Chmeľnica, Zveratiská, Staré vinohrady, Pereš, Staré vinohrady, Kráčiny, Sokol, Do dvoranskej cesty, Brodky, Pri hradskej, Od Kľačanského majera, Diely niže dediny, Liahne, Plane za hostincom, Chotáre, Za cintorinom, Dolné lúky, Za ihriskom, Dlhá do Hliníka, Seč, Panské table, Boriny, Hliník, Pod kruhom, Marešovice, Dolné lúky, Vinice, Dlžiny, Novosady, Sviniarka

Miesto, okres Topoľčany:, 17 z 17

Halgaška, Vyše vinohradov, Pri drieni, Moravský laz, Farská Viecha, Diely, Okšov Mlyn, Celiny, Kriačiny a Dielce, Široké úvaly, Pri kľačanskom mlyne, Vinohrad, Od nemčického, Prostredné vŕšky, Javorníček, Lazy, Dvorská, Nad pustými lúčkami, Zadné hony, Záhumenice, Vrchné diely, Podháj, Stará hora, Farské a kostolné, Veselý háj, Od studničky, Na dielčom jarku, Od Nemčického, Seče, Niže hradskej, Pod hájom hrabovým, Pasienky, Dielce, Panské tably, Komnianska, Nové vinohrady, Fintorica, Urbárske hory, Vrchy, Podlužany

miesto inde

Prašice (95x), Bojná (85x), Podhradie, okres TO (76x), Radošina (66x), Solčany (55x), Tvrdomestice (51x), Preseľany (50x), Urmince (48x), Topoľčany (40x), Tesáre (38x), Malé Dvorany (36x), Dvorany (32x), Súlovce (32x), Nitrianska Streda (32x), Nemečky (31x), Šalgovce (30x), Kuzmice (30x), Nitrianska Blatnica (28x), Oponice (28x), Svrbice (27x), Veľké Dvorany (27x), Práznovce (27x), Nemčice (26x), Krušovce (26x), Norovce (23x), Malé Ripňany (22x), Ludanice (22x), Chrabrany (21x), Blesovce (21x), Čermany (21x)
miesto v Prašice
miesto v Bojná
miesto v Podhradie, okres TO

Podobné, okres Topoľčany:

1391x turistika, 1193x miesto, 69x orientačný bod, 37x turistické informácie, 22x strom, 17x prístrešok, altánok, 15x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 5x ohnisko, 4x studňa, 3x miesto na piknik, 3x chranený strom, 2x komín, 1x atrakcia, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Topoľčany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-topolcany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.